AND sluit belangrijke licentieovereenkomst met één van de grootste internetbedrijven van Europa

AND realiseert in 2015 een sterke groei van de omzet en winst ten opzichte van 2014.
AND borgt voor 2016 nu al minimaal een duidelijke omzetgroei ten opzichte van 2015.

Capelle aan den IJssel, Nederland, 29 februari 2016 – AND heeft een belangrijke licentieovereenkomst voor het gebruik van digitale kaarten afgesloten met één van de grootste internetbedrijven van Europa. De licentieovereenkomst omvat wereldwijde kaartdekking.

Het getekende contract zal een substantiële bijdrage leveren aan de omzet in 2016. Mede hierdoor borgt AND nu al voor 2016 een minimale omzet van €6,5 miljoen. Deze minimale omzet vormt een duidelijke omzetgroei ten opzichte van de voorlopige omzet over geheel 2015.

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: “We zijn erg verheugd dat we zo snel na de oplevering van de nieuwe kaart van Noord-Amerika, waarbij we onze digitale kaartendekking van premium kwaliteit hebben verdubbeld, in staat zijn om wereldwijde klanten van dit kaliber aan ons te binden. Nu in februari weten we al dat 2016 een flink commercieel en financieel succes wordt, en het jaar is nog jong.”

Voorlopige jaarcijfers 2015
Blijkens de voorlopige jaarcijfers over 2015 heeft AND een omzet van €6 miljoen en een winst van €3,2 miljoen gerealiseerd. AND realiseert hiermee een sterke groei van de omzet en winst ten opzichte van 2014. Deze cijfers zijn nog niet volledig door de accountant gecontroleerd. De definitieve jaarcijfers over 2015 worden gepubliceerd op 17 maart 2016.

Naar aanleiding van de succesvolle financiële en operationele ontwikkelingen en de positieve start in 2016 zal AND de waardering van de database opnieuw beoordelen. AND verwacht dat de uitkomst van deze herbeoordeling een positieve impact op de waardering zal hebben. Als gevolg daarvan kan dit leiden tot het terugnemen van (een deel van) de in 2011 doorgevoerde bijzondere waardevermindering, welke terugname zal leiden tot een hogere winst over 2015.

Verkennende gesprekken
AND heeft op 2 december 2015 bekend gemaakt dat met meerdere partijen verkennende gesprekken worden gevoerd betreffende een mogelijk bod op alle aandelen. Deze gesprekken waren in een vroeg stadium en geïnitieerd vanuit belangstelling uit de markt.
Als gevolg van de aanhoudende en recente positieve ontwikkelingen heeft AND deze partijen nu geïnformeerd dat zij deze gesprekken tot nader order opschort.

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: “De ontwikkelingen na oplevering van onze premium navigatiekaart van Noord-Amerika heeft ons vertrouwen versterkt dat we op de juiste weg zijn naar innovatieve expansie van onze kaartendekking, uitbreiding van onze wereldwijde klantenbestand en verdere groei van omzet en winst.”

Voor de in dit persbericht gehanteerde kwalificaties is gebruik gemaakt van de terminologie van de schaal van Mock.