BAVA 10 oktober 2016

AND International Publishers N.V. nodigt haar aandeelhouders uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 10 oktober 2016 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB te Rotterdam.

Oproeping BAVA 10 oktober 2016
Agenda met toelichting BAVA 10 oktober 2016
Volmacht BAVA 10 oktober 2016

Concept notulen ava 12 mei 2016

Stemmingsuitslag BAVA 2016
Notulen BAVA 2016-10-10

Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van € 2.795.352,75 bestaande uit 3.727.137 gewone aandelen van elk € 0,75 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 3.727.137.