Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders AND International Publishers NV

Capelle aan den IJssel, 11 mei 2017 – Alle agendapunten van de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn conform het voorstel door de aandeelhouders goedgekeurd dan wel vastgesteld.

De aandeelhouders hebben de jaarrekening 2016 vastgesteld. Het dividend over het boekjaar 2016 is vastgesteld op € 0,15 per gewoon aandeel van € 0,75 nominaal. Dit dividend wordt geheel in contanten uitgekeerd onder aftrek van 15% dividendbelasting. Op 15 mei 2017 wordt het aandeel ex-dividend genoteerd. Betaalbaarstelling van het dividend zal plaatsvinden met ingang van 18 mei 2017.

De overige agendapunten werden in de vergadering eveneens conform het voorstel door de aandeelhouders goedgekeurd dan wel vastgesteld.

Tags: