Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders AND International Publishers NV

Capelle aan den IJssel, 12 mei 2016 – Alle agendapunten van de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn conform het voorstel door de aandeelhouders goedgekeurd dan wel vastgesteld.

De aandeelhouders hebben de jaarrekening 2015 vastgesteld. Het dividend over het boekjaar 2015 is vastgesteld op € 0,15 per gewoon aandeel van € 0,75 nominaal. Dit dividend wordt geheel in contanten uitgekeerd onder aftrek van 15% dividendbelasting. Op 16 mei 2016 wordt het aandeel ex-dividend genoteerd. Betaalbaarstelling van het dividend zal plaatsvinden met ingang van 19 mei 2016.

Daarnaast hebben de aandeelhouders de heer Van der Linde herbenoemd als CEO en de heer Douma herbenoemd als commissaris voor een periode van 4 jaar.

De overige agendapunten werden in de vergadering eveneens conform het voorstel door de aandeelhouders goedgekeurd dan wel vastgesteld

Tags: