GeoJunxion roept op tot het bijwonen van een
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA)

 

Capelle aan den IJssel, Nederland 26 oktober 2023: GeoJunxion publiceert de oproeping en vergaderagenda voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) te houden op 12 december 2023.

De oproep inclusief de agenda en de vergaderstukken zijn beschikbaar op de GeoJunxion website. 

OPROEP TOT HET BIJWONEN VAN EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUERS VAN GEOJUNXION N.V.

GeoJunxion N.V. (de ‘Vennootschap’) nodigt haar aandeelhouders uit voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘BAVA’) te houden op dinsdag 12 december 2023 om 10:00 uur ten kantore van de Vennootschap op het adres Rivium Quadrant 75, 9e verdieping, 2909 LC, Capelle aan den IJssel. De toegangsregistratie vangt aan om 09:00 uur en eindigt om 10:00.

 

Agenda:

1 Opening  

2

Goedkeuring van de Verkoop van Aandelen (zoals gedefinieerd in de toelichting op de agenda) zoals vereist op grond van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek (het ‘BW’) (stempunt) stemmen
3 Ontbinding van de Vennootschap in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2:19 BW, zulks per het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering (zoals gedefinieerd in de toelichting op de agenda) en onder voorwaarde van Completion (zoals gedefinieerd in de toelichting op de agenda) (stempunt) stemmen
4 Benoeming van Stichting JTC Liquidator (zoals gedefinieerd in de toelichting op de agenda) als vereffenaar van de Vennootschap zonder toezicht van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap en vaststelling dat de vereffenaar zal worden vergoed voor een redelijke beloning en kosten voor zover deze beloning en kosten worden gedekt door Road Runner B.V., zulks per het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering en onder voorwaarde van Completion (stempunt) stemmen
5 Benoeming van GeoJunxion B.V. als bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 2:24 BW, zulks per het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering en onder voorwaarde van Completion (stempunt) stemmen
6 Aanvaarding van het vrijwillig ontslag van en het verlenen van finale décharge aan alle terugtredende leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, zulks per het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering en onder voorwaarde van Completion (stempunt) stemmen
7 Aanvaarding van het vrijwillig ontslag van en het verlenen van finale décharge aan alle terugtredende leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, zulks per het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering en onder voorwaarde van Completion (stempunt) stemmen
8

Goedkeuring van de Uitkering bij Voorbaat (zoals gedefinieerd in de toelichting op de agenda) zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opbrengst van de Voorgestelde Transactie, zulks per het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering en onder voorwaarde van Completion (stempunt)

stemmen
9 Rondvraag  
10 Sluiting  
     

Vergaderstukken

De agenda met toelichting zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap.
De documenten zullen ook verkrijgbaar zijn ten kantore van de Vennootschap, Rivium Quadrant 75, 2909 LC, Capelle aan den IJssel, Tel. 010-8851200, Fax 010-8851240 en bij ING BANK N.V., Issuer Services, locatie TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD, Amsterdam, Tel. +31 (0)20 5762716, e-mail: agm.pas@ing.com, en zullen beschikbaar zijn tijdens de vergadering.

Registratiedatum en registratie

De aandeelhouders die op dinsdag 14 november 2023 17:00 uur, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum (de ‘Registratiedatum’), zijn ingeschreven in een van de door de Raad van Bestuur aangewezen (deel)registers, hebben het recht de BAVA bij te wonen en hun stemrecht uit te oefenen in overeenstemming met het aantal aandelen gehouden op de Registratiedatum. De aangewezen (deel)registers zijn de administratie van de intermediairs in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer en het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

Houders van girale aandelen die de BAVA willen bijwonen of een volmacht willen geven (met steminstructies), dienen zich elektronisch te registreren via un intermediairs in wiens registratie hun aandelen staan geregistreerd, in de periode vanaf woensdag 15 november 2023 tot en met dinsdag 5 december 2023 17:00 uur.

Niet later dan woensdag 6 december om 13:00 uur moeten de intermediairs aan ING een elektronische verklaring verstrekken met gegevens over de betrokken aandeelhouder en het aantal gehouden aandelen op de Registratiedatum, voor die aandeelhouders die registratie hebben aangevraagd. Het ontvangstbewijs van de aanmelding, door ING aangeleverd via de desbetreffende intermediair, geldt als bevestiging van deelname aan de BAVA.

Aandeelhouders geregistreerd in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap die de BAVA willen bijwonen of een volmacht willen geven (met steminstructies), dienen zich te registreren per post (ING, Issuer Services, locatie TRC02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Nederland of per e-mail: agm.pas@ing.com), in de periode vanaf woensdag 15 november 2023 tot en met dinsdag 5 december 2023 17:00 uur. De bevestiging van inschrijving geldt als bevestiging voor het bijwonen van de BAVA.

Stemmen en aanwezigheid bij volmacht

Aandeelhouders die een volmacht willen verlenen aan Mr. Cees Molenaar, Voorzitter van de Raad van Commissarissen, of zijn waarnemer, ieder afzonderlijk (de ‘Voorzitter’), of een derde willen machtigen om namens hen de vergadering bij te wonen, kunnen dat doen op de hieronder beschreven wijze, mits zij zich tijdig op de hierboven beschreven wijze hebben aangemeld voor de vergadering.

Elektronische volmacht aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Houders van girale aandelen kunnen in de periode vanaf vanaf woensdag 15 november 2023 tot en met dinsdag 5 december 2023 17:00 uur een elektronische volmacht inclusief steminstructie aan de Voorzitter verlenen. Dit kan met behulp van het Proxy Voting-formulier dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap.

Schriftelijke volmacht aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen of een derde partij

Een formulier voor een schriftelijke volmacht aan derden of de Voorzitter van de Raad van Commissarissen is beschikbaar op de website van de Vennootschap of kan worden aangevraagd bij ING (telefoon +31 (0)20 5762716; e-mail: agm.pas@ing.com).

De ingevulde volmachten dienen ofwel per post (ING, Issuer Services, locatie TRC02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam) of per e-mail (agm.pas@ing.com) naar ING worden gestuurd en dienen in de periode vanaf woensdag 15 november 2023 tot en met dinsdag 5 december 2023 17:00 uur door ING te zijn ontvangen.

Toegangsregistratie en legitimatie

De toegangsregistratie voor het bijwonen van de BAVA vindt plaats vanaf 09:00 uur tot 10:00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Alvorens te worden toegelaten tot de vergadering kunnen vergadergerechtigden die zich bij de registratiebalie melden worden verzocht om zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Vragen met betrekking tot de agendapunten

Vragen over de onderwerpen die op de agenda zijn vermeld kunnen tot en met donderdag 7 december 2023 door geregistreerde aandeelhouders worden ingediend via een e-mail naar info@geojunxion.com. Ontvangen vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord. Het is ook mogelijk om tijdens de BAVA vragen te stellen over alle onderwerpen die op de agenda zijn vermeld.

Aantal geplaatste en uitstaande aandelen

Op de datum van de oproeping voor deze BAVA bedraagt het aantal geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de vennootschap 4.246.178 gewone aandelen, die elk één stem vertegenwoordigen.

 

Capelle aan den IJssel, Nederland, 26 oktober 2023

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van GeoJunxion N.V.
GeoJunxion N.V.
www.GeoJunxion.com

 

Attachments

 

GeoJunxion NV Head Office – Rivium Quadrant 75 – 2909 LC Capelle aan den IJssel – The Netherlands – Phone: 31 (0)10 885 1200 – Fax: 31 (0)10 885 1230 – www.geojunxion.com