Oproeping voor de jaarlijkse 2023 Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van GeoJunxion

Capelle aan den IJssel, Nederland, 9 Oktober 2023: GeoJunxion publiceert vandaag de oproep en agenda voor de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 2023, die op 21 november 2023 zal worden gehouden.

De oproep inclusief de agenda en de vergaderstukken zijn beschikbaar op de GeoJunxion website

OPROEP TOT HET BIJWONEN VAN DE
JAARVERGADERING 2023 VAN AANDEELHOUERS VAN GEOJUNXION NV

GeoJunxion N.V. (GOJXN.AS) nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op dinsdag 21 november 2023 om 10.00 uur (CET). Deze zal gehouden als een hybride vergadering, “online en persoonlijk”, en zal worden georganiseerd vanuit het kantoor van GeoJunxion in Capelle a/d IJssel 2909 LC, Rivium Quadrant 75, 9e verdieping.

GeoJunxion biedt haar aandeelhouders twee opties om de vergadering bij te wonen: online, via het live Microsoft Teams Webinar, of persoonlijk. In beide gevallen is registratie verplicht. GeoJunxion raadt al haar aandeelhouders aan om uiterlijk 14 november 2023 om 17:00 uur (CET) hun steminstructies door te geven via het stemformulier. Instructies over hoe te registreren, bij volmacht te stemmen en het webinar bij te wonen worden verder in dit oproepingsbericht beschreven. 

Aandeelhouders die de AVA online willen bijwonen, moeten vóór de vergadering (uiterlijk 14 november 2023) het stemformulier gebruiken en de steminstructies geven.

Aandeelhouders die de vergadering persoonlijk willen bijwonen, zijn vanaf 9.30 uur welkom op ons kantoor in Capelle a/d IJssel.  Neem een geldig legitimatiebewijs mee.  Aandeelhouders die persoonlijk aanwezig zijn, kunnen hun stem uitbrengen tijdens de vergadering, maar zij kunnen hun steminstructies ook voorafgaand aan de vergadering indienen zoals hieronder beschreven.

De agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouers van 2023 bevat volgende punten:

1 Opening van de vergadering en aankondigingen  
     
  Terugblik op het boekjaar 2022-23  
2 Business update en verduidelijken van de strategie van de onderneming  
3 Status update met betrekking tot de delisting van Euronext Amsterdam  
4 Status update met betrekking tot de converteerbare lening ontvangen van leningverstrekkers  
5 Rapport van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022-23  
6 Rapport van de  Raad van Comissarissen over het boekjaar 2022-23  
7 Remuneratie policy over het boekjaar 2022-23 Ter stemming
8 Goedkeuring van de notullen van de AVA van 15 november 2022 Ter stemming
     
  Jaarrekening over boekjaar 2022-23  
9 oorstel tot goedkeuring van de Jaarrekening over 2022-23 Ter stemming
10 Procedure mbt allocatie van resultaten (ter discussie)  
11 Voortel om niet over te gaan tot uitkering van dividend over 2022-23 Ter stemming
12 Corporate Governance (ter discussie)  
13 Voorstel tot verlening van discharge aan de leden van de Raad van Bestuur Ter stemming
14 Voorstel tot verlening van discharge aan de leden van de Raad van Commissarissen Ter stemming
     
  Overige agendapunten  
15 Overige punten  
16 Sluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
     
     

Vergaderstukken

De vergaderstukken worden ter inzage of download ter beschikking gesteld op de GeoJunxion website. Deze omvatten de oproep en agenda, verduidelijkingen van de agenda en het registratie en proxy document voor het uitbrengen van stemmen voorafgaand aan de vergadering of bij volmacht.

De documenten zullen ook verkrijgbaar zijn ten kantore van de Vennootschap, Rivium Quadrant 75, 2909 LC, Capelle aan den IJssel, Tel. 010-8851200, Fax 010-8851240 en bij ING BANK N.V., Issuer Services, Locatiecode TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD, Amsterdam, Tel. 020-5762716, e-mail agm.pas@ing.com. Een kopie van deze documenten wordt op verzoek verstrekt.

De geconsolideerde jaarrekening van GeoJunxion over het boekjaar eindigend per 30 juni 2023 zal op 26 oktober 2023 worden gepubliceerd. De jaarrekening zal worden gepubliceerd zonder accountantsverklaring en zal derhalve als “Unaudited” gemarkeerd worden.

Registratiedatum

Stemgerechtigden of vergadergerechtigden voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2023, zijn houders van gewone aandelen, die op 24 oktober 2023, na verwerking van alle verrekeningen per deze datum (de Registratiedatum) als zodanig zijn geregistreerd in een door het bestuur aangewezen register. De (deel)registers voor aandelen aan toonder zijn die welke op de Registratiedatum worden bijgehouden door de banken en makelaars, die volgens de Wet giraal effectenverkeer intermediairs (intermediairs) zijn van de Nederlandse Centrale Effectenbewaarinstelling (Euroclear Nederland).

Aanmelding

Houders van gewone aandelen die de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023 persoonlijk, bij volmacht of online willen bijwonen, moeten zich uiterlijk dinsdag 14 november 2023 om 17.00 uur (CET) voor de vergadering aanmelden bij ING BANK N.V., Issuer Services, Locatiecode TRC 02.039, agm.pas@ing.com.

Deelname aan de online vergadering

Om deelname aan de online vergadering mogelijk te maken, zullen we gebruik maken van Microsoft Teams-webinar.  Deze tool biedt eveneens de mogelijkheid online vragen te stellen over de bovenstaande agendapunten. Aandeelhouders krijgen toegang tot de vergadering via een eenvoudige webbrowser vanaf pc, mobiele telefoon of tablet. Nadat u zich via ING als aandeelhouder heeft aangemeld, sturen wij u een e-mail om u aan te melden voor het webinar. U ontvangt een link om verbinding te maken met het webinar. Zorg ervoor dat u zich met het juiste e-mailadres bij ING hebt aangemeld. Je kunt op elk moment en vanaf elk apparaat deelnemen aan een Teams-webinar, of je nu een Microsoft Teams-account hebt of niet. Als je geen Teams-account hebt, klik dan op de volgende links om te zien hoe je als gast kunt deelnemen:

Instructions for joining as a guest on Teams on PC (desktop/laptop)

Instructions for joining as a guest on Teams on Mobile (or tablet)

Volmachten en steminstructies

Houders van aandelen aan toonder die de vergadering bij volmacht wensen bij te wonen, moeten een volmacht overleggen en instructies geven aan de persoon die namens hen stemt. In dat geval moet de aandeelhouder zijn aandeelhouderschap registreren zoals hierboven beschreven en tegelijkertijd een elektronische kopie van de volmacht bezorgen. Deze volmacht dient uiterlijk dinsdag 14 november 2023, 17.00 uur (CET) verstuurd te zijn naar de servicedesk van ING Bank NV (e-mail: agm.pas@ing.com).

De aandeelhouder kan de Vennootschap op de hoogte brengen van een dergelijke volmacht via het volgende e-mailadres: info@GeoJunxion.com. Proxy-documenten kunnen worden gedownload van deze pagina op de GeoJunxion-website. Bij het persoonlijk bijwonen van de vergadering dient de gevolmachtigde te beschikken over het bewijs van inschrijving, een kopie van het volmachtdocument en.

Legitimatie

Vergadergerechtigden worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de Vergadering.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op het moment van uitgifte van deze oproep heeft de vennootschap een maatschappelijk kapitaal van €3.184.633,50 bestaande uit 4.246.178 gewone aandelen met een nominale waarde van €0,75. Het aantal stemrechten bedraagt ​​4.246.178.

 

Capelle aan den IJssel, 9 Oktober 2023

De Raden van Bestuur en Commissarissen
GeoJunxion N.V.
www.GeoJunxion.com

 

Bijgevoegde documenten

 

GeoJunxion NV Head Office – Rivium Quadrant 75 – 2909 LC Capelle aan den IJssel – The Netherlands – Phone: 31 (0)10 885 1200 – Fax: 31 (0)10 885 1230 – www.geojunxion.com