GeoJunxion (GOJXN.AS) – Financiële en Operationele Update Q1 2023-24 (july – september 2023)

Capelle aan den IJssel, The Netherlands – 16 november 2023 – GeoJunxion kondigt de publicatie aan van de financiële resultaten voor de eerste drie maanden van het boekjaar 2023-24, waaruit de eerste tekenen blijken van een vertraging van de activiteiten en een daling van de financiële resultaten en kasstroom.  

Link naar volledig document: GeoJunxion Q1 Financiële en Operationele Update Q1 2023/24 (VOLLEDIG DOCUMENT)

In het eerste kwartaal van boekjaar 2023-24, dat overeenkomt met de periode 1 juli – 30 september 2023, vertonen de activiteiten van GeoJunxion voor het eerst, na een continue groei en zeer positieve resultaten in de afgelopen drie boekjaren, tekenen van vertraging en een daling van de financiële resultaten.

De terugkerende inkomsten (licenties en diensten samen) groeien met bijna 12% in Q1 23/24 (389K euro) in vergelijking met Q1 22/23 (348K euro). De eenmalige inkomsten uit diensten bedroegen echter slechts ongeveer 14% (145K euro) van de uitzonderlijke prestatie in Q1 2022-23 (meer dan 1M euro). In augustus 2022 werd een zeer groot project toegekend, wat een aanzienlijke positieve impact had op de inkomsten van het eerste kwartaal en de daaropvolgende periodes. Dit is dit jaar niet gebeurd, aangezien onze grote klanten terughoudender zijn om te investeren in grote projecten.

Het directe gevolg van deze omzetdaling wordt weerspiegeld in alle financiële KPI’s voor het kwartaal: een negatief bedrijfsresultaat (-346K euro in Q1 23/24 tegenover +644K euro in Q1 22/23), een nettoverlies van 416K euro tegenover een nettowinst van 448K euro in dezelfde periode van het afgelopen boekjaar en een negatieve kasstroom van 635K euro tegenover de negatieve waarde van 388K euro in Q1 22/23.

FINANCIEEL OVERZICHT Q1 2023/24 (july–september 2023)

VOORUITZICHTEN BOEKJAAR 2023-2024

Hoewel de economische neergang slechts een marginale impact had op GeoJunxion de afgelopen twee boekjaren, heeft het “langetermijneffect” van de economische neergang het bedrijf aan het begin van boekjaar 2023-24 getroffen.

In lijn met het door de ECB geschetste economische klimaat en andere economische indicatoren, waren de voorlopige operationele resultaten van het bedrijf in het eerste kwartaal van het boekjaar 2023-24 lager dan verwacht. Onze technologieklanten zijn terughoudend geweest met het plaatsen van grote orders voor nieuwe projecten. We hebben enkele kleinere projectorders binnengehaald en bestaande terugkerende servicecontracten verlengd in Q1 2023-24, maar over het algemeen is de waarde van de tot nu toe geboekte orders laag. De markt voor cartografie voor de auto-industrie blijft zich ontwikkelen in de richting van open-source gegevens. OEM’s zijn op zoek naar meer kosteneffectieve oplossingen waardoor de kaartprijzen onder druk staan en de concurrentie tussen de leveranciers van navigatieoplossingen steeds heviger wordt.

Tegen deze achtergrond verwacht het bedrijf in 2023-24 een uitdagend jaar: Door een trage start van de het aantal orders staan de inkomsten onder druk en zullen ze waarschijnlijk jaar na jaar dalen. We blijven echter vertrouwen op de kwaliteit van onze producten, hun relevantie in de markt, de toewijding en ijver van onze teams en het vertrouwen dat we hebben opgebouwd bij onze klanten om deze uitdagingen op korte en middellange termijn te overwinnen en onze groeistrategie op lange termijn te blijven uitvoeren.

OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN EN STRATEGIE UPDATE

Strategie Update

De strategie van GeoJunxion blijft gericht op het creëren van dataproducten: digitale geo-gelokaliseerde data ontworpen om volledig te worden geïntegreerd in -of als extra laag bij- commerciële of open-source kaarten of voor het ontwikkelen van slimme oplossingen voor een breed aanbod van gebruiksmogelijkheden in verschillende industrieën en marktsectoren.

Ondanks de eerste signalen van een vertraging in het genereren van inkomsten, geloven we dat onze strategie solide blijft, aangezien deze de afgelopen 36 maanden een jaar-op-jaar groei van +40% heeft opgeleverd. We zullen deze strategie dan ook met toewijding blijven uitvoeren en de reikwijdte van onze bestaande productportefeuille en diensten blijven uitbreiden, terwijl we investeren in nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden en in nieuwe bedrijfssectoren voorde Last Mile Mapping.

De activiteiten van GeoJunxion zijn gericht op het aangaan van langdurige relaties met haar klanten, door het creëren van een terugkerend verdienmodel in plaats van eenmalige projecten of transacties. Hoewel een klantrelatie kan starten als proof-of-concept of een eenmalig project, hebben de meeste van onze datasets frequente en continue updates nodig om hun waarde te behouden of te vergroten. Hierdoor is een eenmalig project vaak een eerste stap, welke gevolgd wordt door een terugkerende service- of een licentiecontract. Hierdoor worden initiële projecten vaak omgezet in terugkerende, en voorspelbare inkomstenstromen. In de meeste gevallen behoudt GeoJunxion ook het intellectuele eigendomsrecht van de nieuw ontwikkelde datasets. Deze kunnen vervolgens worden verkocht aan andere klanten, waardoor de initiële investering resulteert in additionele omzet en een terugkerend verdienmodel.

Bij het uitvoeren van opdrachten behoudt GeoJunxion doorgaans ook het eigendom van de nieuw ontwikkelde datasets en oplossingen. Deze kunnen vervolgens worden doorverkocht aan andere klanten. Hierdoor behoudt de initiële investering waarde, en draagt deze bij in de verdere groei van de onderneming.

Onze missie blijft gericht op het verbeteren van de veiligheid op de weg, het bijdragen aan een duurzamere wereld, het verminderen van de impact op het milieu door middel van intelligente oplossingen die milieubewustere beslissingen mogelijk maken.

Centraal in de strategie van GeoJunxion staan:

  • Kosteneffectieve inkoop, productie, verwerking en aggregatie van geodata;
  • Flexibele licentiemodellen tegen concurrerende prijzen;
  • Directe levering van dynamische, up-to-date content via API’s;
  • Maatwerk oplossingen en datacreatie.

Markt Ontwikkelingen

We ervaren momenteel dat onze bestaande en toekomstige klanten hun uitgaven goed in de gaten houden. Ze zijn voorzichtig met het starten van grote projecten. Dit heeft onze omzet in het afgelopen kwartaal negatief beïnvloed en zal dat ook in de volgende kwartalen blijven doen. Ondanks de omzetdaling in Q1 23/24 is er duidelijk interesse in onze Location Intelligence Services en in het bijzonder in de nieuwe Last-Mile Mapping Services.

GeoJunxion blijft, net als andere bedrijven, last houden van stijgende inflatiecijfers, veroorzaakt door stijgende energie- en andere grondstofprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Dit heeft gevolgen voor salarissen, personeelskosten, kantoorkosten en andere indirecte diensten. Onze OPEX-kosten blijven echter onder controle dankzij zorgvuldige controle en voortdurende bijstelling van onze uitgaven.

De grootste marktkansen voor GeoJunxion liggen nog steeds bij grote technologiebedrijven die uitgebreid gebruik maken van geo-gelokaliseerde gegevens voor hun bedrijfs- en eindgebruikersoplossingen. In dit marktsegment besteden we nog steeds een aanzienlijk deel van onze middelen aan de uitvoering van projecten, maar met de verminderde/uitgestelde investeringen van de grote klanten, krijgen we de kans om opnieuw te investeren in de ontwikkeling en uitbreiding van onze premium location-aware producten.

We blijven investeren in de auto-industrie. Dit is gebaseerd op een sterke interesse in kosteneffectieve cartografische oplossingen, met de meest actuele en relevante inhoud. Deze toegenomen vraag hangt ook samen met de implementatie van geavanceerde rijhulpsystemen, zoals ISA (Intelligent Speed Assistance) en de toepassing van geofences voor veiligheid en milieubewust handelen in de auto. Premium content met betrekking tot verkeersveiligheid, duurzaamheid voor het milieu en maatschappelijk nut blijft daarom een primaire focus in onze strategie en productontwikkeling.

In de afgelopen maanden zijn we meer gaan investeren in de nieuwe Last-Mile-Mapping diensten op maat. Dit is een markt die veel positiviteit en dynamiek laat zien. We leggen contacten met verschillende potentiële klanten en zijn met name geïnteresseerd in de sportindustrie, musea, theaters, openluchtrecreatieterreinen, zoals campings en vakantie-/pretparken, maar ook in grotere projecten voor gemeenten en overheidsinstanties.

GeoJunxion blijft ook actief in het identificeren van kansen in andere markten, zoals transport & logistiek, vastgoed, geo-marketing, bedrijfsanalyse, reizen & toerisme en overheden.

Zakelijke Ontwikkelingen

In Q1 van 2023-24 (juli tot september) hebben de Location Intelligence Services opnieuw een fundamentele rol gespeeld in onze bedrijfsontwikkeling. Aan het einde van het vorige en het begin van het nieuwe boekjaar hebben we kleine nieuwe contracten binnengehaald voor de ontwikkeling van nieuwe databases en het onderhoud van bestaande databases welke in het verleden zijn ontwikkeld voor een groot technologiebedrijf. Dergelijke onderhoudsprojecten zullen een positieve impact hebben op de terugkerende inkomsten uit diensten op kwartaalbasis. Daarnaast zijn en blijven we onvermoeibaar werken aan uitbreidingen van bepaalde projecten die tijdens de afgelopen boekjaren zijn toegekend,aan het binnenhalen van nieuwe projecten en proof-of-concepts bij nieuwe en bestaande klanten, om de continuïteit in activiteiten en onderzoek en ontwikkeling te garanderen.

In de afgelopen maanden heeft Business Development zich gericht op nieuwe oplossingen voor de last-mile mapping markt. Om op dit specifieke gebied diensten van hoge kwaliteit te kunnen leveren, hebben we onze operationele samenwerking met WizzyMaps versterkt. In de afgelopen negen maanden is onze capaciteit om state-of-the-art last-mile mapping oplossingen te leveren aanzienlijk toegenomen dankzij deze samenwerking. Deze samenwerking wordt nu gevisualiseerd in een gezamenlijk overeengekomen “partnerschapslogo”:

In het eerste kwartaal van boekjaar 2023/24 bleven onze verkoop- en business development teams deelnemen aan beurzen en evenementen. Na de Autonomy Mobility World Expo in Parijs in maart en polisMobility in Keulen in mei, waren we aanwezig op de IAA Mobility 2023 in september in München en in oktober bij de Noord-Duitse Sportreis, georganiseerd door het Netherlands Business Support Office / NBSO Hamburg. In Q2 2023-24 zullen we aanwezig zijn op de Recreatie Vakbeurs (14-16 november, in Hardenberg, NL) en Festivak België (22-23 november, in Nekkerhal Mechelen, BE). Vermeldenswaard is ook het interview van onze Sales Manager, Stef van der Helm, op het “Samen slim op weg event 2023”. Al deze activiteiten gaven ons de kans om partners en klanten persoonlijk te ontmoeten, om het merk GeoJunxion en zijn producten en diensten te promoten.

Product Ontwikkeling

Ontwikkeling van producten voor de automotive industrie

R&D vordert gestaag met de update van de database voor een toonaangevende fabrikant van infotainmentsystemen. Deze wordt naar verwachting eind dit jaar 2023 of begin volgend jaar opgeleverd. Als onderdeel van deze updatecyclus industrialiseert R&D de processen om toekomstige updates effectiever en efficiënter te maken.

Last Mile Mapping

R&D is ook belangrijk bij de ontwikkeling van routeringsalgoritmen en aangepaste API’s voor de Last-Mile-Mapping business. Dit zal naar verwachting een van de gebieden van aanzienlijke uitbreiding zijn tijdens boekjaar 2023/24.

Eco Alert Zones and School Safety Zones

Slimme geofences blijven belangrijke producten in het portfolio van GeoJunxion. Eco Alert Zones zijn in de loop van dit kwartaal bijgewerkt. Ze nemen nog steeds aanzienlijk toe in aantal, geografische dekking en typologieën. Schoolstraten en Schoolveiligheidszones zijn een integraal onderdeel van onze ontwikkelingsstrategie en we verwachten in de nabije toekomst meer te investeren door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en andere methoden om gegevens te creëren.

GeoJunxion is tevens vastbesloten om het werk op het gebied van objectherkenning via satellietbeelden uit te breiden.. Terwijl de proof of concept in Q4 2022/23 werd afgerond, verwachten we de investeringen in Q2 2023/24 voort te zetten. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze bestaande datasets van geofences verder te verrijken en nieuwe te creëren in de komende maanden.

ORDERINTAKE

Na een uitzonderlijk goed boekjaar 2022/23 in termen van orderontvangsten en daaruit voortvloeiende inkomsten, was de orderontvangst voor dit eerste kwartaal Q1 FY 2023/24 lager dan verwacht. De vertraging is vooral duidelijk in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande boekjaar 2022/23, toen GeoJunxion het grootste Location Intelligence Services project kreeg toegewezen sinds de rebranding naar GeoJunxion.

OMZET

GeoJunxion rapporteert de omzet per producttype en volgens de aard van het onderliggende contract (recurrent versus niet-recurrent). . Terugkerende service-inkomsten omvatten de update services van ons Eco Alert Zones-product en andere dataproducten. De eenmalige service-inkomsten omvatten het maatwerk bij het creëren van geo-located content en specifieke datasets.

In Q1 2023/24 daalden de inkomsten met 61% ten opzichte van dezelfde periode in het boekjaar 2022/23. Dit is te wijten aan een aanzienlijke vertraging in de activiteiten voor locatie-inlichtingendiensten bij onze grote klant (in eenmalige inkomsten uit diensten). In augustus 2022 startten we een groot project en genereerden we meer dan €800.000 aan inkomsten in augustus en september. Dit jaar hebben we geen vergelijkbaar project om dit gat te compenseren. Aan de kant van de terugkerende inkomsten zagen we een mooie jaar-op-jaar groei van bijna 12%. Dit is toe te schrijven aan het terugkerende onderhoudscontract dat we in juni 2023 hebben geboekt en waarvoor we de eerste van 4 kwartaalupdates hebben voltooid.

BEDRIJFSRESULTAAT

Het bedrijfsresultaat van Q1 2023-24 laat een verlies zien van €346.000, vergeleken met een operationele winst van €644.000 in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De drie belangrijkste oorzaken voor deze verandering ten opzichte van vorig jaar zijn de volgende:

  • Een daling in inkomsten van €833,000, voornamelijk in eenmalige diensten.
  • Een toename in overige bedrijfskosten, als gevolg van juridische en advieskosten in verband met het realiseren van de aangekondigde transactie van ongeveer €140.000.
  • Een verlaging van de activering van ontwikkelingskosten met €62.000 vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit komt door een grotere focus op het onderhoud van onze producten, die niet geactiveerd kunnen worden onder IFRS boekhoudregels.

ORGANIZATIE

GeoJunxion is trots op het behalen van de certificering op niveau 2 voor Sociaal Ondernemerschap: de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Deze onafhankelijke beoordeling toonde aan dat GeoJunxion hoogwaardige werkgelegenheid biedt aan mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt en samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

GeoJunxion steunt de Nederlandse Hartstichting in haar Hartstichting programma om het doel “een gezond hart voor iedereen” te bereiken. GeoJunxion bekommert zich om zijn medewerkers, hun gezondheidstoestand en moedigt iedereen aan tot een actieve en gezonde levensstijl.

FINANCIËLE POSITIE

GeoJunxion heeft te maken met een vertraging in de orderontvangst en bedrijfsactiviteiten. In het afgelopen kwartaal heeft dit geresulteerd in een lager dan verwachte omzet en een hogere kasuitstroom. Het bedrijf is afhankelijk van bestaande en nieuwe orders van klanten om aan zijn verplichtingen te voldoen. Het management bewaakt en beheert de liquiditeit van het bedrijf voortdurend. Op basis van onze huidige vooruitzichten wordt geschat dat de beschikbare liquide middelen voldoende zijn om onze operationele behoeften voor de komende 6 tot 12 maanden te dekken.

BELASTINGEN OP HET RESUTAAT

Het belastbare resultaat voor de eerste drie maanden van het boekjaar 2023-24 bedroeg een verlies van ongeveer €420.000. Er werden geen uitgestelde belastingvorderingen geboekt op dit belastbare verlies in het kwartaal.

KASSTROOM

Tijdens de eerste drie maanden van het boekjaar 2023/24 hebben we een negatieve kasstroom van €635.000 gerealiseerd. Deze kasuitstroom is het resultaat van hogere betalingen van personeelskosten (reguliere lonen, bonusbetaling en loonbelasting op vakantiegeld), betalingen in verband met bedrijfsverzekeringen, juridische en advieskosten in verband met de transactie en verlengingen van datalicenties, slechts gedeeltelijk gecompenseerd door inning van klantenfacturen die tijdens de periode zijn uitgegeven. Het kassaldo per 30 september 2023 bedroeg €848.000.

AANKONDIGING VERKOOP ACTIVITEITEN EN LIQUIDATIE

Op 27 oktober 2023 heeft GeoJunxion N.V. aangekondigd dat het een definitieve, voorwaardelijke overeenkomst heeft bereikt in de vorm van een aandelenkoopovereenkomst (SPA) met betrekking tot de verkoop van alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het aandelenkapitaal van GeoJunxion B.V. haar enige operationele entiteit. Onder de Voorgenomen Transactie zal GeoJunxion B.V. worden verkocht aan Road Runner B.V. tegen een vaste koopprijs van EUR 4.670.795,80. Dit komt overeen met een prijs van € 1,10 per genoteerd aandeel GeoJunxion N.V.. Road Runner is opgericht door de Koper (Parkland Resources B.V. en Magnus I B.V.) met als enig doel de Voorgenomen Transactie. Voltooiing van de transactie onder de SPA is onder andere afhankelijk van goedkeuring door de Aandeelhouders. Naar verwachting zal GeoJunxion N.V., onder voorwaarde dat de Voltooiing plaatsvindt, worden ontbonden, waarna GeoJunxion N.V. haar activa en passiva zal liquideren en de notering van de gewone aandelen in het aandelenkapitaal van GeoJunxion aan Euronext Amsterdam zal worden beëindigd (de Delisting).

We verwijzen naar het persbericht en de aandeelhouderscirculaire die zijn uitgegeven op 27 oktober 2023 voor meer informatie en een diepgaande evaluatie van de voorgestelde transactie.

RISCO MANAGEMENT

Risico management is een integrale bestuurlijke taak. Onze procedures voor risicobeheer en interne controle zijn aangepast aan de omvang en het karakter van het bedrijf om de belangrijkste risico’s te identificeren. De geïdentificeerde risico’s worden periodiek besproken en waar mogelijk gemitigeerd of opgelost. Een dergelijk systeem kan echter geen absolute zekerheid bieden. Evenmin kan het garanderen dat alle mogelijke gevallen van materiële fouten, schade, fraude of overtredingen van wettelijke wetten, tijdig gedetecteerd worden.

In het jaarverslag 2022-23, zoals gepubliceerd op 27 oktober 2023, beschrijft de belangrijkste strategische, operationele en financiële risico’s waaraan de onderneming is blootgesteld. De in dit jaarverslag beschreven risico’s en onzekerheden zijn nog steeds relevant en dienen samen met dit verslag gelezen te worden. Sinds het uitbrengen van de jaarrekening zijn geen gevallen van materiële schade, fraude of wetsovertredingen geconstateerd.

Onze mensen zijn onze belangrijkste activa. We doen er alles aan om hen veilig, gezond, uitgedaagd en betrokken te houden en hun vaardigheden en ervaring voortdurend te ontwikkelen.

VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend, het verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht Q1 2023-24 (juli – september 2023), opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse financiële rapportage”, een getrouwe weergave is van de activa, de passiva, de financiële positie, de winst en de kasstroom van GeoJunxion NV en haar dochteronderneming zoals in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen, en dat het bestuursverslag, zoals opgenomen in dit tussentijdse bericht, een getrouwe weergave is van de informatie vereist krachtens punt 5.25d sub 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht: 25d sub 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.

GROEPSSTRUCTUUR

De groepsstructuur van GeoJunxion omvat 2 entiteiten: GeoJunxion N.V., (de houdstermaatschappij, genoteerd op Euronext Amsterdam) en haar 100% operationele dochteronderneming GeoJunxion B.V.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS / BELANGRIJKE MEDEDELING

Dit document bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken met betrekking tot de financiële positie en resultaten van GeoJunxion. We hebben deze toekomstgerichte uitspraken gebaseerd op onze huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen. Dit omvat assumpties met betrekking tot onze huidige en toekomstige bedrijfsstrategie, activiteiten en omgevingsfactoren waarin we in de toekomst zullen opereren. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen, en u mag er hierop niet overmatig vertrouwen.

Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren buiten de invloedssfeer van het bedrijf, of zijn moeilijk nauwkeurig in te schatten, zoals timing van het plaatsen van bestellingen van onze klanten, wisselkoers- en renteschommelingen, veranderingen in belastingtarieven, veranderingen in regelgeving en wetgeving, de snelheid van technologische verandering, het concurrentielandschap, politieke ontwikkelingen in de landen waarin het bedrijf actief is en het risico van een daling van de economische groei.

De hierin opgenomen toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan. Na publicatie nemen we geen enkele verplichting op ons om deze informatie of toekomstgerichte verklaringen bij te werken naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit document, behalve indien wettelijk vereist.

Capelle aan den IJssel, 16 november 2023,

Ivo Vleeschouwers – CEO / CFO

Francesco Altamura – CBO

Bijlage: GeoJunxion Q1 Financiële en Operationele Update Q1 2023/24 (VOLLEDIG DOCUMENT)

Dit is een openbare aankondiging van GeoJunxion N.V., ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in GeoJunxion N.V.

—END—  

About GeoJunxion  

GeoJunxion is the crossroads where fundamental, location-aware content connects with superior, customised intelligence and highly focused innovations to empower exceptional experiences. With an emphasis on safety and sustainability, we are constantly expanding our portfolio to meet the demands of a diverse and fast-evolving market. Building on decades of experience in mapping, the company focuses on high value, dynamic content and building environmentally conscious applications, which enrich safety in everyday life. With location-aware content at our core, we know where our strengths lie and have the know-how and technology needed to offer unrivalled, intelligent products and services.

GeoJunxion NV is listed on the regulated market of Euronext Amsterdam, under the symbol GOJXN.AS

 

GeoJunxion Press Contact  

Tel: +31 (0)10 885 1200 

Email: info@geojunxion.com   

This is a public announcement by GeoJunxion N.V., pursuant to article 17, paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014). This public announcement does not constitute an offer, or solicitation of an offer, to buy or offer securities in GeoJunxion N.V.