GeoJunxion (GOJXN.AS) – Operationele Update Boekjaar 2022-2023

GeoJunxion NV (ticker: GOJXN.AS)Operationele Update Boekjaar 2022-2023

Capelle aan den IJssel, Nederland, 27 juli 2023: GeoJunxion genereerde voor het tweede jaar op rij een positieve kasstroom voor het volledige boekjaar 2022/23 en realiseerde een omzetgroei van 42% jaar-over-jaar, terwijl de kosten gelijk bleven ten opzichte van het afgelopen boekjaar.  

Belangrijkste feiten:

  • 42% omzetgroei voor boekjaar 2022/23 vergeleken met dezelfde periode in 2021/22;
  • Netto Operationele Kosten (OPEX) in boekjaar 2022/23 zijn gelijk gebleven ten opzichte van boejaar 2021/22, ondanks de aanzienlijke stijging in de inkomsten;
  • EBITDA, EBIT en EBT zijn allemaal positief voor boekjaar 2022/23;
  • Positieve nettowinst na belastingen voor boekjaar 2022/23, vergeleken met een nettoverlies van €841K in boekjaar 2021/22;
  • Positieve kasstroom van €530K voor boekjaar 2022/23, vergeleken met €131K in boekjaar 2021/22.

Link to the full document: 270723 – Persbericht – Operationele Update Boekjaar 2022-23 GeoJunxion NV_NL

Eind juni 2023 is het einde van ons boekjaar 2022/23 (1 juli 22 – 30 juni 23).  Onze Location data and technology business is solide gebleven en is jaar-over-jaar opnieuw aanzienlijk gegroeid. Dit ondanks de algemene marktomstandigheden, waar grote technologiebedrijven massale ontslagen en budgetverlagingen aankondigden, het aanhoudende conflict in Oekraïne, de marktvolatiliteit, de stijgende inflatie en rentetarieven en de algemene bezorgdheid over een mogelijke aankomende recessie. GeoJunxion overtrof lichtjes de bovenkant van de vooropgestelde omzet, met een omzetgroei van 42% jaar-over- jaar.

Locatie-informatiediensten voor grote technologiebedrijven presteerden erg goed en lieten een relevante groei zien op jaarbasis. Het is bemoedigend de interesse van de markt te ervaren in het ontwikkelen en up-to-date houden van onze premium locatiebewuste producten, in het bijzonder Eco Alert Zones (milieu- en verkeersluwe zones) en Safety Alert Zones, zoals schoolstraten en schoolzones. Al deze producten spelen een belangrijke rol in ons portfolio van geofences, nauwkeurige geolocatiegrenzen die kunnen worden gebruikt in verschillende gebruikssituaties en marktsegmenten. Binnen de Location Intelligence Services genieten de kaarten voor indoor-en outdooorlocaties, die nu “Last Mile Mapping services” worden genoemd, steeds meer belangstelling van klanten zoals stadions, musea, evenementen en festivals, beurzen, gemeenten en andere openbare instellingen.

Onze voortdurende focus op kostenbeheersing werpt zijn vruchten af: voor het volledige jaar 2022/23 bleven de bedrijfskosten gelijk ten opzichte van vorig jaar, ondanks de omzetgroei van 42%. Dit bevestigt de positieve houding van het bedrijf in de afgelopen twee jaar.  De toegenomen inkomsten in combinatie met kostenbeheersingsmaatregelen resulteerden in positieve financiële KPI’s zoals EBITDA, EBIT, Nettowinst en  een positieve Kasstroom voor het boekjaar 2022/23.  De positieve kasstroom uit onze activiteiten legt evenwel op een aanzienlijk hoger niveau dan het afgelopen jaar. Dit ondanks de afbetalingen op de COVID-gerelateerde belastingenschulden.  Dit is een belangrijke prestatie voor het tweede jaar op rij, na jaren van aanhoudende negatieve kasstromen.

OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN EN STRATEGIE-UPDATE

Strategie Update

De strategie van GeoJunxion blijft gericht op het creëren van “kaart onafhankelijke” data producten: digitale geo-gelokaliseerde content, ontworpen om volledig te worden geïntegreerd in, als een additionele laag bovenop commerciële of open-source kaarten, of om te worden gebruikt bij het ontwikkelen van slimme oplossingen voor een grote verscheidenheid aan use cases, in diverse industrieën en marktsectoren.

Onze strategie is solide, want deze heeft de afgelopen 36 maanden een jaar-over-jaar groei van +40% opgeleverd.  We zullen deze strategie dan ook met toewijding blijven uitvoeren en de reikwijdte van onze bestaande productportefeuille en diensten blijven uitbreiden.

De activiteiten van GeoJunxion zijn gericht op het opbouwen van langetermijnrelaties met onze klanten, door het creëren van terugkerende omzetmodellen, in plaats van opportunistische eenmalige contracten. Hoewel de relatie met klanten vaak begint met een proof-of-concept of een op maat gemaakt eenmalig project, gaat het grootste deel van de inspanningen van het bedrijf naar het bouwen van dynamische content met toegevoegde waarde, waarvoor voortdurende en frequente updates nodig zijn om de waarde ervan in de loop van de tijd te behouden en te vergroten. Dit betekent dat de meeste van onze proof-of-concept- en eenmalige projecten een springplank zijn voor het opzetten van een service- of licentiecontract, waarbij de initiële activiteiten worden omgezet in een terugkerend, meer voorspelbaar en duurzaam bedrijfsmodel.

Bij de uitvoering van projecten behoudt GeoJunxion meestal het intellectuele eigendom van de nieuw ontwikkelde datasets en oplossingen, en kan deze vervolgens middels licenties aanbieden aan andere klanten.  Hierdoor wordt de initiële investering als hefboom gebruikt en wordt een positieve bedrijfscyclus gecreëerd.

Onze missie blijft gericht op het verbeteren van de navigatieveiligheid en de mobiliteit van mensen, het bijdragen aan een duurzamere wereld, het verminderen van de impact op het milieu door middel van intelligente oplossingen die milieubewustere beslissingen mogelijk maken door weloverwogen keuzes.

Centraal in de strategie van GeoJunxion staan:

  • Op efficiente wijze onderzoek, sourcing, productie, ingestion en aggregatie uitvoeren van geodata;
  • Flexibele licentiemodellen aanbieden tegen concurrerende prijzen;
  • Directe levering van dynamische, actuele inhoud via APIs;
  • Zeer flexibele oplossingen en contentcreatie;

Marktontwikkelingen

Terwijl bestaande en potentiële klanten hun uitgaven strikt in de gaten houden en voorzichtig blijven bij het contracteren van projecten, zien we de belangstelling voor onze Location Intelligence Services en last-mile mapping diensten voortdurend toenemen.

GeoJunxion heeft geen directe invloed van de aanhoudende oorlog in Oekraïne. Net als andere bedrijven hebben we echter wel te maken met de stijgende inflatie, veroorzaakt door gestegen energie- en andere grondstofprijzen en verstoringen in de toeleveringsketens.  Dit heeft invloed op salarissen, personeelskosten, kantoorkosten en andere indirecte diensten. We hebben onze OPEX-kosten echter onder controle weten te houden dankzij zorgvuldige controle en voortdurende bijstelling van onze uitgaven.

We merken ook de interesse in en de vraag naar locatiebewuste inhoud op, ondanks de zorgen over de gezondheid van de wereldeconomie. Terwijl veel grote bedrijven in de afgelopen 12 maanden hun personeelsbestand hebben ingekrompen en kosten hebben bespaard, bleef GeoJunxion positief en versterkte het team op belangrijke afdelingen, met gerichte aanwervingen die nodig zijn om groei te stimuleren en sterke resultaten te leveren.

De grootste marktkans voor GeoJunxion blijft veruit bij grote technologiebedrijven, die uitgebreid gebruik maken van geo-gelokaliseerde gegevens voor hun bedrijfs- en eindgebruikersoplossingen. In dit marktsegment besteden we een aanzienlijk deel van onze middelen aan de uitvoering van projecten. We hebben in alle voorgaande kwartalen omvangrijke projecten geboekt en uitgevoerd, projectuitbreidingen ontvangen en ook in het derde en vierde kwartaal nieuwe conttacten geboekt.

We blijven investeren in de auto-industrie. Hier zien we een sterke interesse in kosteneffectieve cartografische oplossingen, met de meest actuele en relevante content. Deze toegenomen vraag hangt ook samen met de implementatie van geavanceerde rijhulpsystemen, zoals ISA (Intelligent Speed Assistance) en de toepassing van geofences voor veiligheid en milieubewust handelen in de auto. Premium content met betrekking tot verkeersveiligheid, duurzaamheid voor het milieu en maatschappelijk nut, blijft daarom een primaire focus in onze strategie en productontwikkeling.

GeoJunxion blijft ook actief in het identificeren van mogelijkheden in andere markten, zoals Transport & Logistiek, Vastgoed, Geo-Marketing, Bedrijfsanalyse, Reizen & Toerisme en Overheidsdiensten. In de laatste kwartalen zijn aanzienlijke marktinspanningen gedaan in de Last Mile Mapping Services.

Bedrijfsontwikkeling

In het vierde en laatste kwartaal van boekjaar 2022/23 en in het hele boekjaar bleven de Location Intelligence Services een essentiële rol spelen in onze bedrijfsontwikkeling. De uitbreiding van bepaalde projecten die in de loop van het jaar werden toegekend en het binnenhalen van nieuwe projecten en Proof-of-Concepts gaven ons continuïteit in de uitvoering in Operations en Research & Development. Sommige van deze projecten zijn net afgerond in het vierde kwartaal van boekjaar 2022/23.

In mei kondigden we het afsluitien aan van twee nieuwe contracten met een wereldwijd technologiebedrijf, voor een totale waarde van meer dan EUR 200 duizend. De eerste overeenkomst betreft een Location Intelligence Service waarbij GeoJunxion geolocatiegegevens over een beperkt aantal landen zal verzamelen, digitaliseren en standaardiseren. Dit zal naar verwachting de weg vrijmaken voor toekomstige uitbreidingen van de geografische footprint, binnen hetzelfde project. Het tweede contract is een terugkerende gegevenslicentieovereenkomst, waarbij GeoJunxion elk kwartaal updates levert van eerder geleverde data. Dit is een perfect voorbeeld van ons bedrijfsmodel en onze bedrijfsstrategie.

Business Development heeft zich ook sterk gericht op het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor de last-mile mapping markt.  Om ons vermogen om state-of-the-art last-mile mapping oplossingen te leveren te versterken, heeft GeoJunxion de afgelopen zes maanden de samenwerking met WizzyMaps opgezet en gevoed.

In het derde en vierde kwartaal hebben onze Sales- en Business Development-teams meer handelsevenementen bezocht. Na de Autonomy Mobility World Expo in Parijs in maart, waren we in mei ook aanwezig op polisMobility in Keulen. Dit gaf ons de gelegenheid om partners en klanten persoonlijk te ontmoeten en het merk GeoJunxion en zijn producten en diensten te promoten. Om deze trend voort te zetten, zijn we nu al van plan om in september aanwezig te zijn op de IAA Mobility in München, op de Recreatie Vakbeurs in Hardenberg en op Festivak België in Mechelen, beide in november.

Productontwikkeling

Projectuitvoering op maat

We blijven aanzienlijke inspanningen leveren voor de ontwikkeling van eigen locatie-informatiecontent voor een wereldwijd technologiebedrijf. Het grootste project, zoals aangekondigd in augustus ’22, is uitgebreid en werd afgerond in het vierde kwartaal van boekjaar 2022/23. Andere projecten voor wereldwijde technologiebedrijven werden afgerond in het vierde kwartaal van boekjaar 2022/23. Met de afsluiting van twee nieuwe contracten eind mei hebben we extra werk voor ons Operationeel Team veiliggesteld voor het vierde kwartaal van boekjaar 2022/23 en voor het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar 2023/24. Eén van deze nieuwe contracten betreft een terugkerende opdracht en zal de komende jaren inkomsten blijven genereren.

Productontwikkeling voor de auto-industrie

Aan de R&D-kant was het grootste deel van de productontwikkeling gericht op de uitvoering en verfijning van de gegevens voor een toonaangevende fabrikant van infotainmentsystemen. De eerste fase is afgerond en vrijgegeven, en momenteel werken we aan de levering van een tweede stap, het industrialiseren van ons proces en het regelmatig bijwerken van onze content. Dit zal naar verwachting de weg vrijmaken om samen met onze klant te groeien in die markt.

Eco Alert Zones en Schoolveiligheidszones

Slimme Geofences zijn belangrijke producten in de productportfolio van GeoJunxion. Eco Alert Zones en School Safety Zones zijn in de loop van het kwartaal bijgewerkt. Ze nemen toe in aantal, geografische dekking en ook in het type gebieden. Schoolstraten trekken steeds meer aandacht.

We zijn ook blijven investeren in een innovatief ‘proof-of-concept’-project voor de ontwikkeling van deep learning-methoden voor de analyse van satellietbeelden en objectherkenning. Deze activiteit is in het vierde kwartaal van boekjaar 2022/23 voortgezet en heeft veelbelovende resultaten opgeleverd. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze bestaande datasets van geofences verder te verrijken en nieuwe te creëren in het volgende boekjaar 2023/24.

ORDERINVOER

De orderontvangst zette de positieve trend voort. Tijdens het laatste kwartaal (Q4) van boekjaar 2022/23 steeg de orderontvangst met bijna 52% in vergelijking met dezelfde periode van het afgelopen jaar, ondanks het feit dat deze trager verliep dan in de andere kwartalen. Hierdoor is de waarde van de orders die tijdens het hele boekjaar 2022/23 werden geboekt, meer dan het dubbele van de orders die in dezelfde periode van het vorige boekjaar werden geboekt.

Dit is het einde van een uitzonderlijk goed boekjaar, dat positiviteit en voldoening bracht aan het Sales en Business Development team en goede resultaten voor het bedrijf, ondersteund door de toegewijde en onvermoeibare uitvoering van projecten door onze technische afdelingen.

OMZET

Tijdens het volledige boekjaar 2022/23 steeg de totale omzet met 42% ten opzichte van dezelfde periode in 2021/22.  De groei werd gerealiseerd in al onze productlijnen, waarbij de recurrente omzet met 10% steeg en de niet-recurrente omzet met ongeveer 63%.

GeoJunxion volgt zijn omzet per product- en diensttype en naar de aard van het onderliggende contract (terugkerend versus eenmalig).  De belangrijkste omzetgroei is gerealiseerd in de eenmalige locatiediensten, maar ook de terugkerende inkomsten uit licenties en royalty’s lieten een stijging zien. De terugkerende inkomsten uit diensten groeiden in lijn met onze verwachtingen en vooruitzichten zoals aangekondigd aan het einde van het vorige kwartaal. De terugkerende inkomsten uit diensten omvatten de updateservices van ons product Eco Alert Zones en andere gegevensproducten. De eenmalige inkomsten uit diensten omvatten maatwerk onderzoek, het verzamelen van datasets en het creëren van geografisch gelokaliseerde inhoud.

ORGANISATIE

In het afgelopen kwartaal hebben we twee nieuwe medewerkers in Operations toegevoegd om de inspanningen voor het uitbreiden van de terugkerende Location Intelligence Services te ondersteunen. In het vierde kwartaal bleef GeoJunxion aandacht besteden aan onderwerpen met een maatschappelijke impact. GeoJunxion geeft om zijn werknemers, hun gezondheid en werkomstandigheden en moedigt hen allemaal aan om een gezonde levensstijl aan te nemen.

FINANCIËLE POSITIE

GeoJunxion heeft grote vooruitgang geboekt in het omvormen van zijn bedrijf van een leverancier van digitale kaarten naar een premium aanbieder van locatie-inhoud en locatie-informatiediensten met op abonnementen gebaseerde, terugkerende “data as a service” inkomstenmodellen. De gerapporteerde resultaten voor boekjaar 2022/23, met groeiende inkomsten, nettowinst, positieve kasstroom en positieve KPI’s voor het boekjaar, zijn het bewijs van deze vooruitgang. Op basis van onze huidige vooruitzichten wordt ingeschat dat de beschikbare middelen voldoende zullen zijn om onze operationele behoeften voor ten minste de komende 12 maanden te dekken. De beschikbare liquide middelen zijn echter niet voldoende om de converteerbare lening, die contractueel vervalt op 3 augustus 2023, terug te betalen. 

EURONEXT DELISTING – STATUS UPDATE

Zoals vermeld in de vorige kwartaalverslagen hebben we uitgebreide gesprekken gevoerd met accountantskantoren met een OOB/PIE-licentie. Ondanks de verbeterde financiële resultaten, positieve kasstromen, verbeterde governance en interne controleprocessen was geen van de gecontacteerde accountantskantoren bereid om een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van de controlewerkzaamheden. De belangrijkste redenen die de accountantskantoren gaven, waren het gebrek aan interne personeelscapaciteit om het werk uit te voeren en de beperkte omvang van het bedrijf en de marktkapitalisatie. 

Zoals gemeld in ons persbericht van 14 april 2023, heeft Euronext Amsterdam op 13 april 2023 haar voornemen bevestigd om over te gaan tot een schrapping van de notering.  Dit is het gevolg van de niet-naleving door GeoJunxion met betrekking tot het publiceren van gecontroleerde jaarrekeningen voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021.

GeoJunxion heeft op 25 april 2023 formeel bezwaar gemaakt tegen deze beslissing van Euronext. Op 3 mei 2023 werd echter een aanvullende brief van Euronext ontvangen, waarin het schrapproces werd bevestigd, met de effectieve datum van schrapping gepland voor 6 november 2023. We blijven werken aan alternatieve oplossingen en onderzoeken verschillende mogelijke paden, met de bedoeling een solide toekomst voor de Vennootschap veilig te stellen, in het beste belang van alle betrokken belanghebbenden.

Het dient opgemerkt te worden dat de brief ontvangen van Euronext gekwalificeerd kan worden als een geval van verzuim onder de converteerbare leningsovereenkomst.  Als gevolg hiervan is de lening onmiddellijk opeisbaar geworden voor de kredietverstrekkers.  We hebben echter een opschortingsbrief ontvangen, waarin de leningverstrekkers hun rechten onder de converteerbare leningovereenkomst hebben opgeschort.  Deze opschorting geldt voor een beperkte periode, waarin we alternatieve oplossingen bespreken.

RISICOMANAGEMENT

Risk management is een integrale bestuurlijke taak. Onze procedures voor risicobeheer en interne controle zijn aangepast aan de omvang en het karakter van het bedrijf om de belangrijkste risico’s te identificeren. De geïdentificeerde risico’s worden periodiek besproken en waar mogelijk beperkt of opgelost. Een dergelijk systeem kan echter geen absolute zekerheid bieden. Evenmin kan het garanderen dat alle mogelijke gevallen van materiële fouten, schade, fraude of overtredingen van wettelijke verplichtingen, tijdig worden gedetecteerd of voorkomen.

In het Jaarverslag 2021/22, zoals gepubliceerd op 27 oktober 2022, worden de belangrijkste strategische, operationele en financiële risico’s beschreven. De risico’s en onzekerheden die in het Jaarverslag worden beschreven, zijn relevant en worden geacht in dit verslag door middel van verwijzing te zijn opgenomen en herhaald. Er zijn geen gevallen van materiële schade, fraude of wetsovertredingen ontdekt sinds de publicatie van de Jaarrekening. Onze mensen zijn onze belangrijkste activa en we doen ons uiterste best om ze betrokken, veilig en gezond te houden.

GROEPSSTRUCTUUR

De GeoJunxion groep bestaat uit 2 entiteiten: GeoJunxion N.V., (de holding, genoteerd aan Euronext Amsterdam) en haar 100% operationele dochter GeoJunxion B.V.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN / BELANGRIJKE OPMERKING

Dit document bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de financiële positie en resultaten van GeoJunxion. We hebben deze toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op onze huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen, met inbegrip van aannames over onze huidige en toekomstige bedrijfsstrategieën, activiteiten en de omgeving waarin we in de toekomst actief zullen zijn. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in de toekomstgerichte verklaringen, en u dient er niet overmatig op te vertrouwen.

Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren die het bedrijf niet kan beheersen of nauwkeurig kan inschatten, zoals de timing van het plaatsen van orders door onze klanten, wisselkoers- en renteschommelingen, de inflatie van arbeids- en andere kosten, veranderingen in belastingtarieven, veranderingen in wet- en regelgeving, de snelheid van technologische veranderingen, het concurrentielandschap, politieke ontwikkelingen in landen waarin het bedrijf actief is en het risico van een neergang in de markt.

De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum waarop ze worden gedaan. We nemen geen enkele verplichting op ons om openbare informatie of toekomstgerichte uitspraken in dit document bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit document weer te geven, tenzij dit verplicht wordt door toepasselijke wetgeving.

Capelle aan den IJssel, 27 juli 2023,

Ivo Vleeschouwers – CEO / CFO

Francesco Altamura – CBO

Dit is een openbare aankondiging door GeoJunxion N.V., op grond van artikel 17, lid 1 van de Europese Verordening Marktmisbruik (596/2014). Deze openbare aankondiging vormt geen aanbod, of uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten in GeoJunxion N.V. te kopen of aan te bieden.

—END—  

About GeoJunxion  

GeoJunxion is the crossroads where fundamental, location-aware content connects with superior, customised intelligence and highly focused innovations to empower exceptional experiences. With an emphasis on safety and sustainability, we are constantly expanding our portfolio to meet the demands of a diverse and fast-evolving market. Building on decades of experience in mapping, the company focuses on high value, dynamic content and building environmentally conscious applications, which enrich safety in everyday life. With location-aware content at our core, we know where our strengths lie and have the know-how and technology needed to offer unrivalled, intelligent products and services.

GeoJunxion NV is listed on the regulated market of Euronext Amsterdam, under the symbol GOJXN.AS

 

GeoJunxion Press Contact  

Tel: +31 (0)10 885 1200 

Email: info@geojunxion.com   

This is a public announcement by GeoJunxion N.V., pursuant to article 17, paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014). This public announcement does not constitute an offer, or solicitation of an offer, to buy or offer securities in GeoJunxion N.V.