GeoJunxion (GOJXN.AS) toekenning Aandelen opties, de eerste uitoefening van Opties (uit 2020) en update betreffende Auditor.

Capelle aan den IJssel, The Netherlands – 22 september 2022 – GeoJunxion (GOJXN.AS) kondigt aan dat het aandelenopties heeft toegekend aan al zijn werknemers en aan een beperkte selectie van zijn langdurige contractanten als motivatie voor waardecreatie op lange termijn. In totaal werden 81.600 aandelenopties toegekend tegen een uitoefenprijs van 1.787 euro. De uitoefenprijs komt overeen met het 90 dagen voortschrijdend gemiddelde van de aandelenkoers per 1 juli 2022. De aandelenopties hebben een gemiddelde looptijd van 2,5 jaar en zullen uitgeoefend worden in vier gelijke driemaandelijkse delen, te beginnen op 1 juli 2024. De uitoefening zal eveneens gebeuren tegen de 90 dagen gemiddelde slotkoersen van het GOJXN-aandeel in de periode onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefendatum. De deelnemers zullen gewone aandelen van de vennootschap ontvangen op deze datum.  

Het is de derde keer dat onder deze regeling aandelenopties worden toegekend. De eerste toekenning ​​werd aangekondigd in een persbericht van 29 oktober 2020.   De tweede toekenning werd ​​aangekondigd op 1 november 2021.

GeoJunxion kondigt ook de eerste driemaandelijkse uitoefening aan van de in 2020 toegekende aandelenopties. De uitoefendatum was 1 juli 2022, precies 2 jaar nadat de opties wrden toegekend. Als gevolg van deze eerste uitoefening zullen in totaal 1.407 gewone GeoJunxion-aandelen worden toegekend aan deelnemers: 1.145 zijn reeds uitgegeven, 262 zullen uiterlijk in april 2023 worden uitgegeven. De komende driemaandelijkse uitoefening zal plaatsvinden op 1 oktober, 1 januari , 1 april en 1 juli.

Na de toekenning van aandelenopties in 2022 en de eerste uitoefening van aandelen opties per 1 juli 2022, blijven er in totaal 163.755 aandelenopties openstaan.

De raden van commissarissen en bestuur zijn van mening dat het toekennen van de mogelijkheid aan medewerkers om te profiteren van de verbeterde bedrijfsresultaten van de onderneming, door de toekenning van aandelenopties, zal leiden tot een sterkere betrokkenheid en uiteindelijk betere prestaties. Dit verenigt de belangen van de medewerkers van GeoJunxion met die van de aandeelhouders, om te focussen op duurzame waardecreatie op de lange termijn.

GeoJunxion maakt tevens van deze gelegenheid gebruik om mede te delen dat de Geconsolideerde Jaarrekening over het Boekjaar 2021-22 zonder Accountantsverslag zal worden gepubliceerd. Alle zes PIE/OOB-erkende accountantskantoren in Nederland hebben de verzoeken van de vennootschap voor accountantsdiensten afgewezen. Gezien de aanzienlijke verbeteringen die de onderneming heeft doorgevoerd in haar financiële prestaties, de vereenvoudiging van haar structuur, risicobeheersing en interne controleprocessen, verwachtten de raad van commissarissen en de bestuur een positief antwoord van ten minste één accountantskantoor.

GeoJunxion hoopt dat de voorgestelde wetgeving over de toekomst van de Nederlandse Accountancysector (voorstel voor de Wet toekomst Accountancysector) tijdig een oplossing zal bieden om ervoor te zorgen dat de jaarrekening van volgend boekjaar zal worden gecontroleerd. Dit wetgevingsinitiatief omvat een procedure waarbij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) op verzoek van de onderneming een PIE/OOB-accountant kan aanwijzen en een redelijke vergoeding voor de controlewerkzaamheden kan vaststellen.

—END—  

About GeoJunxion  

GeoJunxion is the crossroads where fundamental, location-aware content connects with superior, customized intelligence and highly focused innovations to empower exceptional experiences. With an emphasis on safety and sustainability, we are constantly expanding our portfolio to meet the demands of a diverse and fast-evolving market. Building on decades of experience in mapping, the company focuses on high value, dynamic content and building environmentally conscious applications, which enrich safety in everyday life. With location-aware content at our core, we know where our strengths lie and have the know-how and technology needed to offer unrivalled, intelligent products and services. GeoJunxion NV is listed on the regulated market of Euronext Amsterdam, under the symbol GOJXN.AS. 

GeoJunxion Press Contact  

Tel: +31 (0)10 885 1200 

Email: info@geojunxion.com   

Dit is een openbare aankondiging van GeoJunxion N.V., ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in GeoJunxion N.V.