GeoJunxion NV (ticker: GOJXN.AS) Formerly called AND International Publishers NV (AND.AS) Financiële & Operationele update 3de kwartaal en de periode van juli’21 – maart’22

Capelle aan den IJssel, The Netherland, 28 April 2022, GeoJunxion rapporteert een positieve cashflow voor het kwartaal en het jaar tot nu toe, een forse omzetgroei en consistente verbeteringen in de ontwikkeling van nieuwe dataproducten en -diensten met het oog op veiligheid op de weg en ecologische duurzaamheid.

Het lopende boekjaar omvat de periode van 12 maanden van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. Het derde kwartaal van dit boekjaar omvat de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 en de 9 maanden van 1 juli 2021 tot en met 31 maart 2022.

In het derde kwartaal bleven de activiteiten van GeoJunxion veerkrachtig en leverden goede resultaten. De omzet groeide met 76% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar en de orderontvangst vertoonde opnieuw een groei van ongeveer 81% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor de eerste negen maanden van 2021/22 (van juni tot maart) bedraagt ​​de groei van de orderintake ongeveer 57% in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar en groeide de omzet met een zeer bemoedigende 63% voor dezelfde periode. Eveneens vermeldenswaardig is de positieve cashflow voor zowel het kwartaal als het boekjaar tot nu toe.  Dit is een direct resultaat van de nieuwe strategie.

Location Intelligence Services was dit kwartaal de belangrijkste aanjager van de groei.. Dit product heeft de aandacht getrokken van overheden en bedrijven in verschillende sectoren en heeft geresulteerd in een toename in lopende opdrachten en een grotere pijplijn met potentiele projecten. Het is goed te vermelden dat de trend in diversificatie in ontvangen orders over al onze productlijnen en diensten voortzet. Ook zet de trend van eenmalige naar terugkerende meerjarige projecten zich voort.

FINANCIEEL OVERZICHT Q3 (JANUARI – MAART) 2022 en YTD (JULI 2021 – MAART 2022) VERSUS DEZELFDE PERIODE IN HET BOEKJAAR 2020/21

 • Positieve cashflow voor Q3 2021/22 (+€ 228K) en voor de 9 maanden in 2021/22 (+€ 79K).
 • 76% omzetgroei voor Q3 2021/22 vergeleken met dezelfde periode in 2020/21. 9 maanden groei was +63%.
 • Gelijk gebleven operationele kosten (OPEX) voor Q3 2021/22 vergeleken met dezelfde periode in 2020/21. 9 maanden OPEX gestegen met 1% joj.
 • 57% verbetering in het bedrijfsresultaat voor Q3 2021/22. 67% verbetering voor de 9 maanden van 2021/22
 • EBITDA was opnieuw positief in Q3 met € 32 K. Voor de 9 maanden + € 270 K
 • De geconsolideerde kaspositie op 31 maart 2022 was € 902 K.

VOORUITZICHTEN BOEKJAAR 2021-2022

Hoewel Covid-19 nog steeds de ontwikkeling in verschillende sectoren belemmert en er een nieuwe dreiging is bijgekomen als gevolg van het conflict in Oekraïne, blijven we een sterke interesse ervaren in onze productportfolio. .

Op basis van de reeds geboekte projecten en lopende offertes bevestigen we onze verwachting van een omzetgroei voor het boekjaar 2021/22, van 40 tot 50% in vergelijking met de periode van 12 maanden van juli 2020 tot juni 2021. Dit betekent dat de omzet naar verwachting zal uitkomen tussen €2,350,000 en €2,550,000 voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2022.

OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN EN STRATEGIE-UPDATE

Strategie-Update

De strategie van GeoJunxion blijft gericht op het creëren van dataproducten welke gebruikt worden in kaarten van commerciële of open-source aanbieders: digitale geo-gelokaliseerde inhoud, ontworpen om volledig te worden geïntegreerd in -of als extra laag bij- het ontwikkelen van slimme oplossingen voor een breed aanbod van gebruiksmogelijkheden in verschillende industrieën en marktsectoren.

De activiteiten van GeoJunxion zijn gericht op het aangaan van langdurige relaties met onze klanten, door het creëren van abonnement gerelateerde service opdrachten in plaats van eenmalige projecten. De initiële relatie met klanten begint vaak met een proof-of-concept of een eenmalig maatwerk project. Hierin ligt de focus op het creëren van dynamische inhoud met hoge toegevoegde waarde.  Echter, voor het behouden van de waarde zijn regelmatige updates vereist, wat vervolgens leidt tot vervolgopdrachten. Dit betekent dat de meeste van onze proof-of-concept en eenmalige projecten het startpunt zijn voor een service- of licentiecontract, waarbij de initiële activiteiten worden omgezet in een terugkerend en duurzamer bedrijfsmodel.

Bij het uitvoeren van opdrachten behoudt GeoJunxion doorgaans ook het eigendom van de nieuw ontwikkelde datasets en oplossingen.  Deze kunnen vervolgens worden doorverkocht aan andere klanten. Hierdoor behoudt de initiële investering waarde, en draagt deze bij in de verdere groei van de onderneming. Onze missie is gericht op het verbeteren van de veiligheid op de weg, het bijdragen aan een duurzamere wereld, het verminderen van de impact op het milieu door middel van intelligente oplossingen die milieubewustere beslissingen mogelijk maken.

Centraal in de strategie van GeoJunxion staan:

 • Kosteneffectieve inkoop, productie, en aggregatie van geodata.
 • Flexibele licentiemodellen tegen concurrerende prijzen.
 • Directe levering van dynamische, up-to-date content via API’s.
 • Maatwerk oplossingen.

Markt Ontwikkelingen

Ondanks een aanzienlijk verbetering in de afgelopen weken, had COVID 19 nog steeds invloed op het afgelopen kwartaal.. De meeste bedrijven bleven terughoudend, waardoor sommige geplande projecten werden vertraagd. Terwijl er in sommige sectoren duidelijke tekenen van verbetering waren, heeft de nieuwe dreiging ten gevolge van het conflict in Oekraïne andere zorgen met zich meegebracht.  Hierdoor zijn bestaande en potentiële klanten genoodzaakt om nog kritischer te kijken naar hun uitgaven. Op het moment van publicatie van dit rapport hadden we geen materiële blootstelling aan de recente gebeurtenissen in Oekraïne. Er zijn geen actieve klanten uit, of leveringen aan Oekraïne of Rusland. Ook de projecten in de pijplijn hebben slechts een beperkte blootstelling aan beide landen. GeoJunxion is echter, net als elk ander bedrijf, blootgesteld aan stijgende inflatiecijfers als gevolg van hogere energie- en andere grondstofprijzen.  Deze zullen in de komende tijd van invloed zijn op de loonkosten en andere kosten.

In de sectoren Automotive en Autonomous Driving, heeft GeoJunxion een aantal veelbelovende offertes uitgebracht.  Een aantal resulteerde  in afgesloten contracten.

Er zijn aanzienlijke inspanningen geleverd om de bestaande relaties met grote wereldwijde technologiebedrijven verder uit te breiden.  We leveren momenteel verschillende datasets die in in een breed scala aan geo-fencing toepassingen worden gebruikt.

Zakelijke ontwikkelingen

In het kwartaal van januari tot maart 2022 ging veel aandacht uit naar de datasuite High Alert Zones. In dit kwartaal lag de focus niet alleen op de Eco Alert Zones, die verder werden ontwikkeld en geüpdatet, maar ook op nieuwe algoritmen die de ontwikkeling mogelijk maakten van een nieuw onderdeel van onze gespecialiseerde Safety Alert Zones: de School Safety Zones, dat begin april werd gelanceerd.

Naast deze nieuwe dataset, hebben de Location Intelligence Services een primaire rol gespeeld in de bedrijfsontwikkeling van de periode. In februari hebben we contracten gesloten voor nog eens drie maatwerk projecten voor Location Intelligence Services met twee grote wereldwijde technologiebedrijven. Het is de bedoeling dat alle activiteiten medio Q4 2021/22 worden afgerond. Twee van deze contracten zijn Proofs-of-Concept.  Deze zijn perfect in overeenstemming met onze strategie die gericht is op veiligheid op de weg en ecologische duurzaamheid. Bovendien kunnen deze projecten in de nabije toekomst leiden tot zeer interessante contractverlengingen en bijkomende kansen.

Tegelijkertijd hebben we ook de verlenging van een belangrijke jaarlijkse serviceovereenkomst met een overheidsorgaan gerealiseerd. Dit bevestigt onze drive om bestaande klanten op de best mogelijke manier te bedienen en tevreden te stellen, tewijl we jaarlijks wederkerende inkomsten genereren. Ons Outdoor Venue Plan en Location Intelligence Services blijven in de belangstelling staan van bestaande en potentiële klanten. Deze interesse komt van gemeenten, die bezig zijn met de digitalisering van hun diensten, maar ook van bedrijven met als doel de ervaring van hun klanten te verbeteren.

De bedrijfsontwikkeling tijdens het kwartaal was voornamelijk gericht op de verwerving van een omvangrijk nieuw Location Intelligence-contract met een belangrijke leverancier van navigatie- en infotainmentsystemen in de auto-industrie. De mondelinge overeenkomst werd gegeven en alle contractdetails werden afgrond in de loop van dit extreem drukke Q3 2021/22. Het formele contract is in de eerste dagen van april getekend. Dit contract heeft de potentie op een langdurige en nauwe samenwerking tussen beide partijen waarbij de competenties optimaal worden benut.

Product Ontwikkeling

De productontwikkeling tijdens het derde kwartaal van het boekjaar 2021/22 (januari-maart ’22) was voornamelijk gericht op het creëren van de School Safety Zones.

School Safety Zones – het voorblad van de productinformatiefolder

Deze dynamische datasets passen perfect bij de missie van GeoJunxion om veiligheid en duurzaamheid te bevorderen door middel van locatiegerelateerde content. Hiermee leveren we toegevoegde waarde aan B2B-klanten die actief zijn in de markten Automotive, Transport & Logistiek, Real Estate, Infrastructuur & dienstverlening, evenals aan publieke organisaties.

De formele productlancering vond plaats in de eerste dagen van april, maar de ontwikkeling is in het afgelopen kwartaal volledig afgerond. School zones voor drie landen zijn gebruiksklaar: Nederland, Duitsland en Italië. Veel andere landen staan gepland in de productroadmap, te beginnen met België en Frankrijk.

School Safety Zones – meer dan honderdduizend schoolzones in drie landen

De School Safety Zones zijn slimme polygonen/gebieden die zijn gecreëerd rond de locatie van scholen. De zones houden rekening met verschillende parameters: de infrastructuren in de nabijheid van de scholen die gebruikt worden om van en naar de school te gaan, zoals zebrapaden, gevaarlijke kruispunten, wandel- en fietspaden, bushaltes en metrostations. Daarnaast de openings- en sluitingstijden en de vakanties per schooltype. Deze gegevens zijn opgeslagen in de metadata om deze dynamische dataset te creëren die in staat is om weggebruikers te informeren wanneer de zone rond de school drukker is door de aanwezigheid van kwetsbare voetgangers. Aan het einde van het kwartaal bevatte dit product reeds meer dan honderdduizend schoolzones.  We verwachten dit aantal tegen het einde van de zomer minstens te verdubbelen.

School Safety Zones – een voorbeeld zoals ontwikkeld met behulp van het algoritme van GeoJunxion

De ontwikkeling van de School Safety Zones is ook relevant vanwege de eigen algoritmen en wiskundige methoden die zijn gebruikt om de gebieden te creëren. Deze zijn volledig aanpasbaar, waardoor we nieuwe soorten slimme polygonen kunnen bouwen rond andere potentieel gevaarlijke gebieden, zoals ziekenhuizen, speeltuinen, stadions, drukke evenementen en meer.

ORDER ONTVANGSTEN

De ontvangen orders voor het kwartaal januari-maart 2022 vertoonden een stijging van +81% in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar. Als we kijken naar de negen maanden van het huidige boekjaar, van juni 2021 tot maart 2022, dan is de groei van de order intake ongeveer +57%, vergeleken met dezelfde periode van het voorgaande jaar.

OMZET

De omzet in het derde kwartaal van 2021/22 steeg met +76% in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet steeg met +63% in de periode juni ’21 – maart ’22.

GeoJunxion rapporteert de omzet per producttype en volgens de aard van het onderliggende contract (recurrent versus niet-recurrent). De belangrijkste omzetgroei is gerealiseerd in eenmalige diensten, maar ook de terugkerende inkomsten uit licenties, royalty’s en diensten namen toe. De terugkerende service-inkomsten omvatten voornamelijk de updateservices van het Eco Alert Zones-product. De eenmalige service-inkomsten omvatten het maatwerk bij het  creëren van geo-located content en specifieke datasets.

ORGANISATIE

In het afgelopen kwartaal zijn de afdelimngen Operations en R&D versterkt door het werven van nieuwe medewerkers. Dit was nodig om nieuwe en bestaande klanten te bedienen, maar ook om op een efficiëntere manier nieuwe kennis, content en diensten te ontwikkelen. Wij geloven sterk in automatisering en efficiëntie bij het leveren van kwaliteitsproducten. Om deze reden zijn we van plan meer te investeren in geavanceerd onderzoek op gebieden als beelddetectie, deep-learning en, meer in het algemeen, in kunstmatige intelligentie, toegespits op onze activiteiten.

FINANCIAL POSITION

GeoJunxion maak goede vooruitgang in de turn-around van de onderneming van een leverancier van digitale kaarten, gericht op eenmalige grote deals, naar een premium locatie-content en geolocatie-service provider met een terugkerend ‘data as a service’-verdienmodel. Tijdens het kwartaal is GeoJunxion blijven investeren in productontwikkeling en in het versterken van zijn R&D- en Operations-teams. De gerapporteerde resultaten voor het derde kwartaal en de eerste 9 maanden van het boekjaar 2021/22 tonen deze vooruitgang. Op basis van onze huidige vooruitzichten wordt ingeschat dat de beschikbare financiële middelen voldoende zijn om onze operationele behoeften te dekken voor ten minste de komende 12 maanden.

BENOEMING EXTERNE AUDITOR – Status update

GeoJunxion is een van de 9 actieve ondernemingen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, die geen gecontroleerde jaarrekening hebben kunnen presenteren vanwege het niet beschikbaar zijn van een OOB-erkende accountant. In het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector, is een procedure opgenomen waarbij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) op verzoek van de onderneming een OOB-erkende accountant kan aanwijzen en een redelijke vergoeding voor de controlewerkzaamheden kan vaststellen. De Raad van Bestuur verwelkomt en ondersteunt dit initiatief en hoopt dat dit voorstel de nodige politieke steun krijgt om tijdig in wetgeving omgezet te worden. Intussen blijven we met alle PIE/OOB erkende accountants in gesprek om tot een oplossing te komen. 

RISK MANAGEMENT

Risk management is een integrale bestuurlijke taak. Onze procedures voor risicobeheer en interne controle zijn aangepast aan de omvang en het karakter van het bedrijf om de belangrijkste risico’s te identificeren. De geïdentificeerde risico’s worden periodiek besproken en waar mogelijk gemitigeerd of opgelost. Een dergelijk systeem kan echter geen absolute zekerheid bieden. Evenmin kan het garanderen dat alle mogelijke gevallen van materiële fouten, schade, fraude of overtredingen van wettelijke wetten, tijdig gedetecteerd worden.

Het jaarverslag 2020-21, zoals gepubliceerd in oktober 2021, beschrijft de belangrijkste strategische, operationele en financiële risico’s waaraan de onderneming is blootgesteld. De in dit jaarverslag beschreven risico’s en onzekerheden zijn nog steeds relevant en dienen samen met dit verslag gelezen te worden. Sinds het uitbrengen van de jaarrekening zijn geen gevallen van materiële schade, fraude of wetsovertredingen geconstateerd.

Wat het sociale aspect betreft, blijven we bijzondere aandacht besteden aan preventieve acties om de blootstelling van onze mensen aan Covid-19 te beperken, slim thuiswerken aan te moedigen en te ondersteunen en duidelijke regels vast te stellen voor degenen die fysiek aanwezig moeten zijn in ons kantoor. Onze mensen, hun kennis en kunde zijn onze belangrijkste assets, en we doen er alles aan om ze veilig en gezond te houden.

VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend, het verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële verslag over Q3 (januari – maart) en de 9 maanden van juli 2021 tot maart 2022, is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse financiële verslaggeving”, een getrouwe weergave van de activa, passiva, financiële positie, winst en kasstroom geeft van GeoJunxion NV en haar dochteronderneming, en dat het bestuursverslag zoals opgenomen in dit tussentijds financieel verslag, een getrouwe weergave biedt van de in verband met artikel 5:25d lid 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht vereiste informatie.

VEREENVOUDIGING GROEPSSTRUCTUUR

De groepsstructuur van GeoJunxion is de afgelopen kwartalen aanzienlijk vereenvoudigd:

 • Het liquidatieproces van de entiteit AND Data India Private Ltd is voltooid, met goedkeuring van de NCLT-rechtbank in Mumbai in november.
 • De twee Nederlandse slapende entiteiten: AND Publishers B.V. en AND Holding B.V. zijn geliquideerd. De inschrijving van beide entiteiten bij de Kamer van Koophandel (KVK) is geschrapt en de belastingaangiften zijn afgerond.

Na deze vereenvoudiging omvat de groep nog slechts 2 entiteiten: GeoJunxion N.V. en haar 100% dochter GeoJunxion B.V.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS / BELANGRIJKE MEDEDELING

Dit document bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken met betrekking tot de financiële positie en resultaten van GeoJunxion. We hebben deze toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op onze huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen. Dit omvat aannames met betrekking tot onze huidige en toekomstige bedrijfsstrategie, activiteiten en omgevingsfactoren waarin we zullen opereren. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen, en u mag er hierop niet overmatig vertrouwen.

Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren die buiten de invloedssfeer van het bedrijf, of zijn moeilijk nauwkeurig in te schatten, zoals timing van het plaatsen van bestellingen van onze klanten, wisselkoers- en renteschommelingen, veranderingen in belastingtarieven, veranderingen in regelgeving en wetgeving, de snelheid van technologische verandering, het concurrentielandschap, politieke ontwikkelingen in de landen waarin het bedrijf actief is en het risico van een Economische teruggang.

De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan. Na publicatie nemen geen enkele verplichting op ons om deze informatie of toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit document weer te geven, behalve indien wettelijk vereist.

Capelle aan den IJssel, 28 April 2022,

Ivo Vleeschouwers – CEO / CFO

Francesco Altamura – CBO

Dit is een openbare aankondiging van GeoJunxion N.V., ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in GeoJunxion N.V.

Voor een kopie van het volledige persbericht en de tussentijdse geconsolideerde resultaten van GeoJunxion NV (niet gecontroleerd), klik hier.