Oproeping voor de 2022 jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 15 november 2022

Capelle aan den IJssel, Nederland, 3 Oktober 2022: GeoJunxion publiceert vandaag de oproep en agenda voor de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 2022, die op 15 november 2022 zal worden gehouden.

De oproep inclusief de agenda en de vergaderstukken zijn beschikbaar op de GeoJunxion website

OPROEP TOT HET BIJWONEN VAN DE
JAARVERGADERING VAN AANDEELHOUERS VAN GEOJUNXION NV

GeoJunxion N.V. (GOJXN.AS) nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op dinsdag 15 november 2022 om 10.00 uur (CET). Deze zal gehouden als een hybride vergadering, “online en persoonlijk”, en zal worden georganiseerd vanuit het kantoor van GeoJunxion in Capelle a/d IJssel 2909 LC, Rivium Quadrant 75, 9e verdieping.

Dit jaar biedt GeoJunxion haar aandeelhouders twee opties om de vergadering bij te wonen: online, via het live Microsoft Teams-webinar of persoonlijk. GeoJunxion verzoekt aandeelhouders om uiterlijk op 8 november 2022, 17.00 uur (CET), hun steminstructies te verstrekken via het proxy formulier voor het stemmen bij volmacht. (volgens de gebruikelijke procedures beschreven in de oproeping). Instructies voor het bijwonen van het webinar vindt u hieronder in deze oproeping.

Een beperkt aantal plaatsen zullen op het kantoor van GeoJunxion in Capelle a/d IJssel beschikbaar zijn.  Deze worden toegewezen aan aandeelhouders, op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Er zijn plaatsen beschikbaar voor diegenen die het online webinar niet kunnen gebruiken of die liever persoonlijk aanwezig zijn. Aandeelhouders dienen de verplichte registratie vooraf in te vullen en bij voorkeur hun steminstructie in te dienen zoals hieronder beschreven. Voor degenen die niet van tevoren kunnen stemmen, of de voorkeur geven aan “live-voting”, zal GeoJunxion een online stemsessie openen via Microsoft Teams Polls. Aandeelhouders die persoonlijk aanwezig zijn en tijdens de vergadering willen stemmen, worden verzocht een toestel (pc, mobiel of tablet) mee te brengen om online stemmen mogelijk te maken.

De agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouers van 2022 bevat volgende punten:

1 Opening van de vergadering en aankondigingen  
     
  Terugblik op het boekjaar 2021 -’22  
2 Business update verduidelijken van de strategie van de onderneming  
3 Rapport van de Raad van Bestuur over het financiële jaar 2021-’22  
4 Rapport van de Raad van Toezicht over het financiële jaar 2021-‘2  
5 Remuneratie policy over het financiële jaar 2021-’22 Stempunt
6 Goedkeuring van de notullen van de AVA van 16 november 2021 Stempunt
     
  Jaarrekening over boekjaar 2021 – 2022  
7 Voorstel tot goedkeuring van de Jaarrekening over 2021-2022 Stempunt
8 Procedure mbt allocatie van resultaten (ter discussie)  
9 Voortel om niet over te gaan tot uitkering van dividend over 2021-’22 Stempunt
10 Corporate Governance (ter discussie)  
11 Voorstel tot verlening van discharge aan de leden van de Raad van Bestuu Stempunt
12 Voorstel tot verlening van discharge aan de leden van de Raad van Commissarissen Stempunt
     
  Raad van Commissarissen  
13 Voorstel tot autorisatie van de Raad van Toezicht voor het benoemen van een externe auditor Stempunt
     
  Authorisaties mbt uitgifte van aandelen  
14 Voorstel tot autorisatie van de Raad van Bestuur voor het uitgeven van gewone aandelen of het toekennen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen, tot een maximum van 5%, mbt aan het personeel of leden van de Raad van Bestuur toegekende Aandelen Opties of overige algemene doelstellingen Stempunt
15 Voorstel tot autorisatie van de Raad van Bestuur voor het uitgeven van gewone aandelen met als doel de volledige of gedeeltelijke conversie van de openstaande converteerbare leningin gewonde aandelen van de onderneming Stempunt
16 Voorstel tot autorisatie van de Raad van Bestuur tot het inperken van de voorkeurrechten van bestaande aandeelhouders in geval van uitgifte van aandelen onder agenda punten 14 en 15 Stempunt
     
17 Overige punten  
18 Sluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
     

Vergaderstukken

De vergaderstukken worden ter inzage of download ter beschikking gesteld op de GeoJunxion website. Deze omvatten de oproep en agenda, verduidelijkingen van de agenda en het proxy document voor het stemmen bij volmacht. 

De documenten zullen ook verkrijgbaar zijn ten kantore van de Vennootschap, Rivium Quadrant 75, 2909 LC, Capelle aan den IJssel, Tel. 010-8851200, Fax 010-8851240 en bij ING BANK N.V., Issuer Services, Locatiecode TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD, Amsterdam, Tel. 020-5762716, e-mail: iss.pas@ing.com. Een kopie van deze documenten wordt op verzoek verstrekt.

De geconsolideerde jaarrekening van GeoJunxion over het boekjaar eindigend per 30 juni 2022 zal op 27 oktober 2022 worden gepubliceerd. De jaarrekening zal worden gepubliceerd zonder accountantsverklaring, aangezien alle OOB-erkend accountants in Nederland het verzoek van de onderneming voor het leveren van accountantsdiensten hebben afgewezen.

Registratiedatum

Stemgerechtigden of vergadergerechtigden voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022, zijn houders van gewone aandelen, die op 18 oktober 2022, na verwerking van alle verrekeningen per deze datum (de Registratiedatum) als zodanig zijn geregistreerd in een door het bestuur aangewezen register. De (deel)registers voor aandelen aan toonder zijn die welke op de Registratiedatum worden bijgehouden door de banken en makelaars, die volgens de Wet giraal effectenverkeer intermediairs (intermediairs) zijn van de Nederlandse Centrale Effectenbewaarinstelling (Euroclear Nederland).

Aanmelding

Houders van gewone aandelen die de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2022 persoonlijk, bij volmacht of online willen bijwonen, moeten zich uiterlijk dinsdag 8 november 2022 om 17.00 uur (CET) voor de vergadering aanmelden bij ING BANK N.V., Issuer Services, Locatiecode TRC 02.039, iss.pas@ing.com

Deelname aan de online vergadering

Om deelname aan de online vergadering mogelijk te maken, zullen we gebruik maken van Microsoft Teams-webinar.  Deze tool biedt eveneens de mogelijkheid online te stemmen over de bovenstaande agendapunten. Aandeelhouders krijgen toegang tot de vergadering via een eenvoudige webbrowser vanaf pc, mobiele telefoon of tablet. Nadat u zich via ING als aandeelhouder heeft aangemeld, sturen wij u een e-mail om u aan te melden voor het webinar. U ontvangt een link om verbinding te maken met het webinar. Zorg ervoor dat u zich met het juiste e-mailadres bij ING hebt aangemeld. Je kunt op elk moment en vanaf elk apparaat deelnemen aan een Teams-webinar, of je nu een Microsoft Teams-account hebt of niet. Als je geen Teams-account hebt, klik dan op de volgende links om te zien hoe je als gast kunt deelnemen:

Instructies voor het deelnemen via PC

Instructies voor het deelnemen via mobiele telefoon of tablet

Volmachten en steminstructies

Houders van aandelen aan toonder die de vergadering bij volmacht wensen bij te wonen, moeten een volmacht overleggen en instructies geven aan de persoon die namens hen stemt. In dat geval moet de aandeelhouder zijn aandeelhouderschap registreren zoals hierboven beschreven en tegelijkertijd een elektronische kopie van de volmacht bezorgen. Deze volmacht dient uiterlijk dinsdag 8 november 2022, 17.00 uur (CET) verstuurd te zijn naar de servicedesk van ING Bank NV (e-mail: iss.pas@ing.com).

De aandeelhouder kan de Vennootschap op de hoogte brengen van een dergelijke volmacht via het volgende e-mailadres: info@GeoJunxion.com. Proxy-documenten kunnen worden gedownload van deze pagina op de GeoJunxion-website. Bij het persoonlijk bijwonen van de vergadering dient de gevolmachtigde te beschikken over het bewijs van inschrijving, een kopie van het volmachtdocument en een geldig legitimatiebewijs.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kunnen worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de Vergadering.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op het moment van uitgifte van deze oproep heeft de vennootschap een maatschappelijk kapitaal van €3.183.077 bestaande uit 4.244.102 gewone aandelen met een nominale waarde van €0,75. Het aantal stemrechten bedraagt ​​4.244.102.

 

Capelle aan den IJssel, 3 Oktober 2022

De Raden van Bestuur en Toezicht
GeoJunxion N.V.
www.GeoJunxion.com

 

Attachments

 

GeoJunxion NV maatschappelijke zetel – Rivium Quadrant 75 – 2909 LC Capelle aan den IJssel – Netherland – Tel: 31 (0)10 885 1200 – Fax: 31 (0)10 885 1230 – www.geojunxion.com