Trading update AND International Publishers NV

Capelle aan den IJssel, 15 november 2016 – AND International Publishers NV heeft over de eerste negen maanden van 2016 een sterke omzetstijging ten opzichte van 2015 gerealiseerd. De winst is over dezelfde periode in 2016 licht gedaald ten opzichte van voorgaand jaar. AND handhaaft haar verwachting over 2016 minimaal een belangrijke omzetgroei ten opzichte van 2015 (€ 6,0 miljoen) te realiseren.

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: ”Het jaar 2016 verloopt uitstekend, waardoor we verder kunnen blijven investeren in onze technologie, digitale kaarten en nieuwe producten. In oktober is Barry J. Glick benoemd als commissaris van AND op de bijzondere vergadering van aandeelhouders. Zijn kennis, ervaring en netwerk zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze plannen om in de Verenigde Staten verder te groeien.”

Gang van zaken
In het derde kwartaal heeft AND besloten tot ontwikkeling van een nieuw product, een database van gedetailleerde postcodegebieden voor de USA. Voor dit product is met een gerenommeerde klant reeds een meerjarig verkoopcontract gesloten. De verkoop uit dit product zal vanaf 2017 tot omzet en resultaat leiden.

Daarnaast voerde AND in het derde kwartaal een aantal maatwerkopdrachten uit. Samen met een onderdeel van de Nederlandse overheid is een zogeheten tile server geleverd. Daarnaast heeft AND aan een aantal maatwerkprojecten gewerkt, waarvan sommige succesvol zijn afgerond. Voor deze maatwerkprojecten heeft AND volledige geheimhouding met betrekking tot opdrachtgever, inhoud en financiën geaccepteerd en kan daardoor geen verdere informatie hierover geven.

In het derde kwartaal is Barry Glick formeel voorgedragen om de Raad van Commissarissen te versterken. Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 oktober is de heer Glick officieel benoemd als commissaris van AND. Zijn benoeming geldt voor een periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit drie leden.

Financieel
AND heeft de eerste negen maanden van 2016 winstgevend afgesloten. Over de eerste negen maanden van 2016 steeg de omzet  sterk,  daalde de winst licht en liet de EBITDA een belangrijke stijging zien ten opzichte van de dezelfde periode in 2015.

In het derde kwartaal is de omzet fors gedaald ten opzichte van de dezelfde periode in 2015 en werd een beperkte winst gerealiseerd. Vorig jaar werd in het derde kwartaal een grote opdracht gerealiseerd, waardoor de omzet in het derde kwartaal van 2016 fors lager ligt dan in het derde kwartaal van 2015. In het halfjaarbericht is reeds gemeld dat AND een hoge mate van afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten en nieuw te acquireren opdrachten en de timing daarvan binnen het boekjaar kent, waardoor de omzet gedurende een bepaalde periode in het boekjaar sterk kan fluctueren ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande boekjaar.

AND heeft geen bankschulden en beschikt over een sterke solvabiliteit en een sterke cashpositie.

Strategie
AND is de enige onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor het aanbieden van digitale kaarten voor locatie gebaseerde diensten. Dit biedt goede kansen en AND zal dan ook haar bestaande kaarten nog effectiever verbeteren en uitbreiden. Daarnaast zet AND in op het verhogen van haar toegevoegde waarde door haar kaarten en data als maatwerkdiensten aan te bieden. Onze plannen om in de Verenigde Staten via een eigen kantoor additionele groei te realiseren vormen een logische volgende stap in het succesvol verder uitvoeren van onze strategie.

Vooruitzichten voor 2016
De onderneming is positief ten aanzien van nieuwe mogelijkheden binnen de huidige snel veranderende technologische mogelijkheden en marktontwikkelingen, waaronder de automotive sector. Op basis van de reeds gerealiseerde omzet handhaaft AND haar verwachting voor 2016 minimaal een belangrijke omzetgroei ten opzichte van 2015 (€ 6,0 miljoen) te realiseren.

Voor de in dit persbericht gehanteerde kwalificaties is gebruik gemaakt van de terminologie van de schaal van Mock.

 Dit persbericht bevat voorkennis (‘insider information’) in de zin van Artikel 7(1) van de EU-richtlijn betreffende marktmisbruik.

Tags: