Trading update AND International Publishers NV

Capelle aan den IJssel, 12 november 2015 – AND International Publishers NV heeft over de eerste negen maanden van 2015 een aanzienlijke omzet- en winststijging gerealiseerd. Op basis van de gerealiseerde resultaten verwacht AND over heel 2015 een sterke omzetstijging en een vergelijkbare winst te realiseren ten opzichte van 2014. Daarnaast heeft AND het upgrade en verrijkingsprogramma voor de navigatiekaart van de Verenigde Staten afgerond en verwacht AND de navigatiekaart van Canada in het vierde kwartaal op te leveren.

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: ”We zijn tevreden over het verloop van het derde kwartaal van 2015. Het kwartaal is positief afgesloten en daarnaast is de afronding van de kwalitatief hoogwaardige navigatiekaart van de Verenigde Staten een mijlpaal voor zowel AND als de markt voor digitale kaarten. Dit succes is nog eens extra kracht bijgezet door onze eerste licentieverkoop zo snel na deze mijlpaal.”

Gang van zaken
In het derde kwartaal heeft AND een belangrijke licentie overeenkomst met een Amerikaanse partij gesloten voor het gebruik van digitale kaarten van AND. Het afgesloten contract levert een materiële bijdrage aan de omzet over 2015.

AND heeft het upgrade en verrijkingsprogramma voor de kwalitatief hoogwaardige navigatiekaart van de Verenigde Staten in het derde kwartaal afgerond. De dekking van de navigatiekaarten van AND is daarmee meer dan verdubbeld. De eerste sample-data is aangeboden aan geïnteresseerde partijen en in oktober heeft AND al een eerste contract afgesloten met een toonaangevende leverancier van wereldwijde planning oplossingen voor levering van de afgeronde hoogwaardige navigatiekaart van de Verenigde Staten. De eerste klant heeft de kaartlicentie van de VS afgenomen na de kaart eerst uitgebreid getest te hebben.

Het upgrade en verrijkingsprogramma voor navigatiekaarten van Noord-Amerika is in 2014 begonnen. AND verwacht de navigatiekaart van Canada en daarmee het upgrade en verrijkingsprogramma voor Noord-Amerika in het vierde kwartaal af te ronden.

Financieel
AND heeft de eerste negen maanden van 2015 winstgevend afgesloten. Zowel de omzet als de winst stegen over de eerste negen maanden van 2015 aanzienlijk ten opzichte van de dezelfde periode in 2014.
AND realiseerde een sterk derde kwartaal waarin zowel omzet als winst fors zijn gestegen. Het met de Amerikaanse partij afgesloten contract leverde een materiële bijdrage aan de omzet in het derde kwartaal.

AND heeft in de eerste negen maanden verder geïnvesteerd in ontwikkeling van de navigatiekaart van Noord-Amerika. AND heeft geen bankschulden en beschikt over een sterke solvabiliteit en een sterke cashpositie.

Strategie
AND is de enige onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor het aanbieden van digitale kaarten voor locatie gebaseerde diensten. Dit biedt goede kansen en AND zal dan ook haar bestaande kaarten nog effectiever verbeteren en uitbreiden. Daarnaast zet AND in op het verhogen van haar toegevoegde waarde door haar kaarten en data als maatwerkdiensten aan te bieden. Zoals gemeld onderzoekt AND momenteel de mogelijkheden en kansen van toetreding tot de automotive markt alsook verdere uitbreiding van haar kaartendekking.

Vooruitzichten voor 2015
De economische omstandigheden, marktontwikkelingen en verdienmodellen in de markt voor digitale kaarten zijn in hoge mate onzeker. De resultaatontwikkeling zal onder andere afhankelijk zijn van de sterkte van het economisch herstel en de ontwikkelingen in de markt voor navigatie en locatie gebaseerde diensten. Ook kent AND nog een hoge mate van afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten en nieuw te acquireren opdrachten.

Op basis van de gerealiseerde resultaten verwacht AND over heel 2015 een sterke omzetstijging en een vergelijkbare winst te realiseren ten opzichte van 2014.