Trading update AND International Publishers NV

AND boekt fors hogere omzet en winst in eerste vier maanden van 2016

Capelle aan den IJssel, 12 mei 2016 – AND International Publishers NV heeft over de eerste vier maanden van 2016 een fors hogere omzet en winst gerealiseerd. De overeenkomst die in februari 2016 is afgesloten met één van de grootste internetbedrijven van Europa leverde een substantiële bijdrage aan de omzet en winstgroei. De onderneming handhaaft de eerder afgegeven verwachtingen voor het gehele boekjaar 2016.

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: “AND gaat in 2016 verder op het ingeslagen pad. Dat betekent dat we investeren in onze digitale kaarten om de dekking uit te breiden en de kwaliteit hoog te houden. Daarnaast zijn we in het proces om later dit jaar een kantoor te openen in de Verenigde Staten om in deze belangrijke markt verder te kunnen groeien. Momenteel lopen gesprekken met kandidaten om dit kantoor op te zetten. Op operationeel gebied heeft AND in 2016 een aantal maatwerkopdrachten in Nederland uitgevoerd. Samen met een onderdeel van de politie is een zogeheten tile server geleverd met daarop specifieke point of interests. In een ander project heeft AND samen met de klant gewerkt aan de ondersteuning van de kaartfunctie. Ik ben daarnaast verheugd dat we onze aandeelhouders over 2015 weer dividend uit kunnen keren. Het is onze intentie om in de komende jaren structureel dividend uit te keren.”

Gang van zaken
In januari is de navigatiekaart van Canada afgerond. Daarmee is het upgrade en verrijkingsprogramma voor een kwalitatief hoogwaardige navigatiekaart van Noord-Amerika voltooid. AND heeft daarmee de dekking van haar navigatiekaarten verdubbeld.

In februari heeft AND een belangrijke licentieovereenkomst voor het gebruik van digitale kaarten afgesloten met één van de grootste internetbedrijven van Europa. De licentieovereenkomst omvat wereldwijde kaartdekking.

Zoals eerder dit jaar reeds gemeld heeft AND gesprekken met geïnteresseerde partijen voor een mogelijk bod op alle uitstaande aandelen opgeschort tot nader order. Als en wanneer nodig zal AND hier mededelingen over doen.

AND heeft in april een licentie overeenkomst afgesloten met CycloMedia. Dit stelt AND in staat haar technologie verder te ontwikkelen waarbij haar digitale kaarten door auto’s gegenereerde data worden verrijkt en onderhouden. In 2016 wordt een pilot project gestart. Deze stap vergroot AND’s groeiperspectieven in de automotive sector, die aan de vooravond staat van nieuwe technologie-gedreven ontwikkelingen en een belangrijke gebruiker is van digitale kaarten.

Daarnaast is AND als lid toegetreden bij ADASIS, een platform voor autofabrikanten en kaartenmakers. Dit platform heeft als doel de interface tussen ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, ofwel geavanceerde hulpsystemen voor bestuurders) en bronnen voor kaartendata te standaardiseren. Onder de partners van ADASIS bevinden zich autofabrikanten als BMW, Daimler, FORD, Honda, Renault, Toyota, Volkswagen en Volvo alsook kaartenmakers als HERE en TomTom.

Toekomstige trading updates
Gezien de in januari van dit jaar gewijzigde Nederlandse wetgeving met betrekking tot de verplichting tot het publiceren van kwartaalcijfers heeft AND besloten met ingang van het boekjaar 2017 te stoppen met de publicatie van de tussentijdse trading updates. De beursnotering brengt voor een relatief klein fonds als AND veel kosten en aandacht van het management met zich mee. Het stoppen met de publicatie van trading updates draagt bij aan het zo veel als mogelijk beperken van kosten en maakt meer tijd vrij voor de focus van het management op operationele zaken.

AND hecht veel waarde aan een goede communicatie met beleggers en het spreekt dan ook voor zich dat AND belangrijke zaken direct aan de markt mee zal delen als en wanneer dat nodig is.

Vooruitzichten voor 2016
De onderneming is positief ten aanzien van nieuwe mogelijkheden binnen de huidige snel veranderende technologische mogelijkheden en marktontwikkelingen, waaronder de automotive sector. AND heeft eind februari 2016 een belangrijke licentieovereenkomst afgesloten met één van de grootste internetbedrijven van Europa voor het gebruik van digitale kaarten en mede hierdoor is voor 2016 al een minimale omzet van €6,5 miljoen geborgd, een duidelijke omzetgroei ten opzichte van 2015.

Strategie
AND is de enige onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor het aanbieden van digitale kaarten voor locatie gebaseerde diensten. Dit biedt goede kansen en AND zal dan ook haar bestaande kaarten nog effectiever verbeteren en uitbreiden. Daarnaast zet AND in op het verhogen van haar toegevoegde waarde door haar kaarten en data als maatwerkdiensten aan te bieden.
Voor de in dit persbericht gehanteerde kwalificaties is gebruik gemaakt van de terminologie van de schaal van Mock.

Tags: