GeoJunxion (GOJXN.AS) – Financiële en Operationele update 3de kwartaal (januari ’23 – maart ’23) en eerste 9 maanden van boekjaar 2022-23 (juli ’22 – maart ’23)

Capelle aan den IJssel, Nederland, 4 mei 2023: Voor de eerste negen maanden van het boekjaar 2022/23 kondigt GeoJunxion een omzetgroei aan van 60% (vs dezelfde periode van 2021-22), een nettowinst na belastingen van €403K en een positieve cashflow van €444K.  

Belangrijkste punten:

 • 60% omzetgroei voor de eerste 9 maanden van boekjaar 2022/23 en 50% groei in het derde kwartaal van 2022-23 vergeleken met dezelfde periode in 2021/22;
 • 2% reductie in de netto operationele kosten (OPEX) voor de eerste 9 maanden van boekjaar 2022/23;
 • EBITDA, EBIT en EBT positief in de eerste 9 maanden van boekjaar 2022/23 met respectievelijk €1.499K, €790K en €508K;
 • Nettowinst na belastingen van €403K in de eerste 9 maanden van boekjaar 2022/23, vergeleken met een nettoverlies van €610K in dezelfde periode van boekjaar 2021/22;
 • Een positieve kasstroom van 444K euro in de eerste negen maanden van boekjaar 2022/23, tegenover 79K euro in dezelfde periode van boekjaar 2021/22.

Link to the full document: GeoJunxion Financial and Business Update Q3 and 9 months FY 2022/23 (FULL PDF)

GeoJunxion CBO & MD Francesco Altamura: “We zijn uiterst tevreden over de positieve richting waarin onze business zich ontwikkelt in dit boekjaar 2022/23. Na een fantastische eerste jaarhelft, bleven we ook in het derde kwartaal zeer sterke orderontvangsten en inkomsten genereren, met name voor onze Location Intelligence Services. De kosten blijven goed onder controle, met een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, ondanks de aanzienlijke groei van de inkomsten en de operationele activiteiten. In de eerste negen maanden blijven alle zakelijke en financiële indicatoren positief, inclusief EBITDA, EBIT en kasstroom, waarmee de in de voorgaande kwartalen aangegeven verwachtingen worden bevestigd.”

Het lopende boekjaar omvat de periode van 12 maanden van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.  De eerste negen maanden betreft de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 maart 2023 en het derde kwartaal omvat de periode van 3 maanden van januari 2023 tot en met maart 2023.

In de eerste negen maanden van boekjaar 2022-23 bleven de activiteiten van GeoJunxion sterk presteren: De inkomsten stegen sterk (+60%) in vergelijking met dezelfde periode van het vorige boekjaar. De inkomende bestellingen bleven positief evoluteren: het derde kwartaal was in lijn met de resultaten in dezelfde periode van het voorgaande jaar; terwijl de inkomende bestellingen op jaarbasis meer dan dubbel zo hoog zijn als in dezelfde periode van boekjaar 2021/22. In het derde kwartaal van boekjaar 2022/23 stegen de operationele uitgaven met 10% ten opzichte van dezelfde periode in 2021/22, maar dit is gerechtvaardigd gezien de omzetgroei van 50% in het kwartaal en van 60% in de eerste negen maanden. Dit resulteerde in een daling van 2% voor de operationele nettokosten, in vergelijking met de eerste negen maanden van het vorige boekjaar. Het bedrijfsresultaat, het resultaat vóór belastingen en de nettowinst zijn alle positief.  Hoewel de kasstroom voor het derde kwartaal licht negatief was met 54K euro, resulteerden de negen maanden toch in een totale positieve kasstroom van 444K euro. Het is ook vermeldenswaard dat de licht negatieve kasstroom voor het kwartaal te wijten is aan timing; iets wat in de loop van het laatste kwartaal van het boekjaar zal worden goedgemaakt.

FINANCIËLE OVERZICHT Q3 (januari ’23 – maart ’23) en de eerste 9 maanden van boekjaar 2022/23 (juli ’22 – maart ’23) vs. dezelfde periode in het boekjaar 2021/22

 • 60% omzetgroei voor de eerste 9 maanden van boekjaar 2022/23 en 50% groei in het derde kwartaal van 2022-23 vergeleken met dezelfde periode in 2021/22;
 • 2% reductie in de netto operationele kosten (OPEX) voor de eerste 9 maanden van boekjaar 2022/23;
 • EBITDA, EBIT en EBT positief in de eerste 9 maanden van boekjaar 2022/23 met respectievelijk €1.499K, €790K en €508K;
 • Nettowinst na belastingen van €403K in de eerste 9 maanden van boekjaar 2022/23, vergeleken met een nettoverlies van €610K in dezelfde periode van boekjaar 2021/22;
 • Een positieve kasstroom van 444K euro in de eerste negen maanden van boekjaar 2022/23, tegenover 79K euro in dezelfde periode van boekjaar 2021/22.

Opmerking: het positieve teken in de variatie % betekent verbetering van periode tot periode

VOORUITZICHTEN VOOR HET BOEKJAAR 2022-2023

GeoJunxion is zeer verheugd om opnieuw de vooruitzichten voor het boekjaar 2022-’23 te verhogen: Aan het einde van H1 FY 2022/23 hebben we onze topline groei verhoogd naar 30-35%. Op dit moment verwachten we een nog positiever resultaat, waarbij onze topline met 35-40% zal groeien ten opzichte van vorig jaar.  Deze verwachting is voornamelijk gebaseerd op reeds geboekte orders en, in veel mindere mate, op een pijplijn van kansen bij bestaande en nieuwe klanten.  Met deze verbeterde omzet zullen de EBITDA, EBIT, netto resultaat en de kasstroom naar verwachting positief zijn.

OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN EN STRATEGIE-UPDATE

Strategie-Update

De strategie van GeoJunxion blijft gericht op het creëren van “kaart agnostische” data producten: digitale geo-gelokaliseerde inhoud, ontworpen om volledig te worden geïntegreerd in, of overlaid op alle commerciële of open-source kaarten, of om te worden gebruikt bij de ontwikkeling van slimme oplossingen voor een grote verscheidenheid van use cases, in verschillende industrieën en marktsectoren.

Onze strategie is solide, aangezien zij de afgelopen 36 maanden een jaar-op-jaar groei van +40% heeft opgeleverd.  We zullen deze strategie dan ook consequent blijven uitvoeren en het bereik van onze bestaande productportefeuille en diensten blijven uitbreiden.

Tijdens het laatste kwartaal van het boekjaar zullen we veel aandacht en toewijding blijven besteden aan de bestaande klanten (Global Tech Companies) bij het uitvoeren van aangepaste Location Intelligence-diensten en het uitbreiden van de reikwijdte van die projecten.

De activiteiten van GeoJunxion zijn gericht op het aangaan van langdurige relaties met haar klanten, door het creëren van een terugkerend verdienmodel in plaats van eenmalige projecten of transacties. Hoewel een klantrelatie kan starten als proof-of-concept of een eenmalig project, hebben de meeste van onze datasets frequente en continue updates nodig om hun waarde te behouden of te vergroten. Hierdoor is een eenmalig project vaak een eerste stap, welke gevolgd wordt door een terugkerend service- of licentiecontract. Hierdoor worden initieel eenmalige projecten vaak omgezet in een terugkerende en voorspelbare inkomstenstroom.  

Bij de uitvoering van projecten behoudt GeoJunxion doorgaans het intellectuele eigendom en de eigendom van de nieuw ontwikkelde datasets en oplossingen voor licenties aan andere klanten.  Hierdoor wordt de initiële investering benut en wordt een positieve bedrijfscyclus gecreëerd.

Onze missie blijft gericht op het verbeteren van de navigatieveiligheid en de mobiliteit van mensen, het bijdragen aan een meer duurzame wereld, het verminderen van de impact op het milieu, door middel van intelligente oplossingen die meer milieubewuste beslissingen mogelijk maken door middel van geïnformeerde keuzes.

Centraal in de strategie van GeoJunxion staan:

 • Kosteneffectief onderzoek, sourcing, productie, opname en aggregatie van geodata.
 • Flexibele licentiemodellen tegen concurrerende prijzen
 • Directe levering van dynamische, actuele content via API’s
 • Zeer flexibele oplossingen en content creatie

Markt Ontwikkelingen

Terwijl bestaande en potentiële klanten hun uitgaven strikt monitoren en voorzichtig blijven bij het contracteren van projecten, ervaren wij een groeiende belangstelling voor onze Location Intelligence Services en last-mile mapping.

Wat sommige geopolitieke uitdagingen betreft, heeft GeoJunxion geen directe gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Net als anderen zijn wij gevoelig voor oplopende inflatie als gevolg van gestegen energie- en andere grondstofprijzen.  Dit heeft gevolgen voor salarissen, personeelskosten, kantoorkosten en andere indirecte diensten. Zoals reeds vermeld, blijven deze kosten echter onder controle dankzij een voortdurende en zorgvuldige opvolging.

Wij wijzen ook op de belangstelling voor en de vraag naar locatiebewuste inhoud, ondanks de bezorgdheid over de gezondheid van de wereldeconomie. Terwijl veel grote bedrijven in de afgelopen 6 tot 12 maanden hun personeelsbestand inkrimpen en in de kosten snijden, blijft GeoJunxion positief en heeft het team in de afgelopen jaren versterkt met belangrijke aanwervingen die nodig zijn om de groei te stimuleren en sterke resultaten te leveren.

De grootste marktkans voor GeoJunxion blijft veruit bij grote technologiebedrijven, die uitgebreid gebruik maken van geo-gelokaliseerde gegevens voor hun bedrijfs- en eindgebruikersoplossingen. In dit marktsegment besteden we een aanzienlijk deel van onze middelen aan de uitvoering van projecten. Wij hebben in de voorgaande kwartalen omvangrijke projecten geboekt en uitgevoerd, projectuitbreidingen ontvangen en ook in het derde kwartaal nieuwe projecten geboekt.

In de auto-industrie bevestigen wij de eerder aangekondigde belangstelling voor geavanceerde rijhulpsystemen, zoals ISA (Intelligent Speed Assistance). Wij bevestigen ook een groeiende vraag naar meer kosteneffectieve cartografische oplossingen, met de meest actuele en relevante inhoud. Deze overweging geldt zowel voor de vrijetijdsmarkt als voor toepassingen  in commerciële voertuigen. Premium content met betrekking tot verkeersveiligheid en duurzaamheid blijft de belangrijkste focus voor onze productontwikkeling.

GeoJunxion blijft ook actief op zoek naar mogelijkheden in meer traditionele markten, zoals Transport & Logistiek, Vastgoed, Geomarketing, Bedrijfsanalyse, Reizen & Toerisme en Openbaar Bestuur. In het laatste kwartaal waren Transport & Logistiek en Business Analytics de meest actieve sectoren.

Zakelijke ontwikkelingen

In het derde kwartaal van het boekjaar 2022-23, alsook voor het hele boekjaar (9 maanden), bleven de Location Intelligence Services een essentiële rol spelen in onze bedrijfsontwikkeling. De omvang van enkele projecten die aan het begin van dit boekjaar werden geboekt, nam toe in het derde kwartaal uitgebreid. Sommige daarvan lopen nog verder en zullen in het vierde kwartaal worden afgerond. Zoals gezegd hebben wij ook in het derde kwartaal nieuwe Location Intelligence-projecten geboekt. Deze contracten zullen ook in dit laatste kwartaal van het boekjaar 2022/23 inkomsten genereren.

Tijdens het derde kwartaal hebben onze verkoop en business development teams de gelegenheid gehad om meer beurzen persoonlijk bij te wonen, partners en klanten persoonlijk te ontmoeten om GeoJunxion en haar producten en diensten te promoten. We waren ook aanwezig op de Autonomy Mobility World Expo in Parijs – in het Nederlandse paviljoen, als onderdeel van de Nederlandse delegatie van bedrijven die hun oplossingen voor de mobiliteitsmarkt promotten. Wij danken de Nederlandse ambassade in Parijs en alle mensen die hebben bijgedragen aan de organisatie van dit belangrijke evenement.

Business Development heeft zich ook sterk gericht op het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor de last-mile mapping markt.  In dit verband zegt Altamura Francesco, GeoJunxion CBO & MD: “last-mile mapping is een gebied dat onze klanten blijft interesseren. Wij breiden onze intenties uit van alleen Outdoor naar Outdoor en Indoor kaarten op maat, oplossingen voor locatiepositionering, locatieanalyse en eventueel locatiemarketing“.

Om ons vermogen om state-of-the-art last-mile mapping oplossingen te leveren te versterken, is GeoJunxion in het derde kwartaal van het boekjaar een partnerschap aangegaan met WizzyMaps. Deze samenwerking leverde een oplossing op voor de kwalificatiewedstrijd Nederland-Gibraltar en ook een interactieve, navigeerbare last-mile kaart voor het Zuiderzeemuseum.

Zuiderzeemuseum last-mile map

Product Ontwikkeling

Projectuitvoering op maat

Wij blijven aanzienlijke inspanningen leveren voor de ontwikkeling van eigen locatie-informatie voor een wereldwijd technologiebedrijf. Het eerste project, dat in augustus ’22 werd aangekondigd, is uitgebreid en daardoor verschoven verder gezet in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal zijn nog meer projecten voor wereldwijde technologiebedrijven aan onze order portefeuille toegevoegd. Hun uitvoering is grotendeels voltooid, maar er zijn er nog enkele in uitvoering die naar verwachting in het derde en vierde kwartaal van boekjaar 2022/23 zullen worden afgerond. Daarnaast zijn er nog andere projecten in de onderhandelings- of in de scope-definitie fase.

Ontwikkeling van automobielproducten

Aan de O&O-kant was een belangrijk deel van de productontwikkeling gericht op de uitvoering en verfijning van de gegevens voor een toonaangevende fabrikant van infotainmentsystemen. De eerste fase van dit project, dat in april 2022 werd aangekondigd, is nu voltooid en wij werken momenteel aan de definitie van de reikwijdte van de volgende fase, met de bedoeling het proces te industrialiseren en de ontwikkeling uit te breiden naar nieuwe gebieden.

Eco Alert Zones en School Safety Zones

Smart Geofences zijn belangrijke producten in het portfolio van GeoJunxion. Eco Alert Zones en School Safety Zones zijn het afgelopen kwartaal geactualiseerd. Ze nemen toe in aantal, geografische dekking en ook in het type zones.

Zoals aangekondigd tijdens de vorige AVA werken wij aan een innovatief proof of concept-project om deep learning-methoden te ontwikkelen op het gebied van satellietbeeldanalyse en objectherkenning. Deze activiteit zal het hele jaar 2023 duren, maar levert nu al interessante voorlopige resultaten op. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze bestaande datasets van geofences verder te verrijken en nieuwe te creëren.

ORDERINTAKE

De orderintake bleef een positieve trend vertonen. De eerste twee kwartalen waren uitzonderlijk goed, waarbij het eerste kwartaal het hoogste resultaat opleverde in vergelijking met voorgaande jaren. Ook het derde kwartaal was sterk, ondanks een lichte daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit leidde ertoe dat de waarde van de tijdens de eerste negen maanden van het boekjaar 2022/23 geboekte orders meer dan het dubbele bedraagt ten opzichte van dezelfde periode van het vorige boekjaar.

OMZET

In het derde kwartaal van 2022/23 stegen de omzet met +50%.  In het tweede kwartaal bedroeg de groei 45% in recurrente inkomsten en 17% in niet-recurrente inkomsten. Het derde kwartaal toonde opnieuw groei in alle productlijnen. De terugkerende inkomsten stegen met 31% en de eenmalige inkomsten met 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. We vinden het bemoedigend dat beide productlijnen in omzet toenemen, in het bijzonder de groei van de recurrente productlijnen.

In de eerste negen maanden van boekjaar 2022/23 stegen de inkomsten met 60%.  In dezelfde periode werd ook groei gerealiseerd in al onze productlijnen, waarbij de recurrente inkomsten met bijna 25% en de niet-recurrente inkomsten met ongeveer 80% toenamen.

GeoJunxion volgt zijn omzet per product- en diensttype en per aard van het onderliggende contract (terugkerend versus eenmalig).  De belangrijkste omzetgroei is gerealiseerd bij de eenmalige locatiediensten, maar ook de terugkerende inkomsten uit licenties en royalty’s zijn gestegen. De recurrente inkomsten uit diensten groeiden zoals verwacht en aangekondigd op het einde van het vorige kwartaal. De terugkerende inkomsten uit diensten omvatten de actualiseringsdiensten van ons product Eco Alert Zones en andere dataproducten. De niet-recurrente inkomsten uit diensten omvatten onderzoek op maat en het verzamelen van datasets en het creëren van geografisch gelokaliseerde inhoud.

BEDRIJFSRESULTAAT

Het bedrijfsresultaat voor het derde kwartaal van 2022-23 vertoont een klein verlies van 7K euro, tegenover een verlies van 187K euro in hetzelfde kwartaal van vorig boekjaar. Dit bevestigt de positieve trend die reeds in de afgelopen kwartalen werd ingezet. Er zijn twee belangrijke oorzaken voor deze verbetering op jaarbasis:

 • 50% stijging van de omzet tot 750K euro (tegenover 500K euro, PY).
 • een beperkte stijging van 10% in de netto operationele kosten, dit ondanks de sterke inflatoire druk en de omzetstijging van 50% in het afgelopen kwartaal.
 • Hogere geactiveerde ontwikkelingskosten +€23K (+17%) door voortdurende investeringen in nieuwe producten en uitbreiding van de dekking van bestaande producten.

De eerste negen maanden van het boekjaar 2022-23 vertonen een bedrijfsresultaat van 790 K€, tegenover een verlies van 372 K€ in dezelfde periode van vorig jaar. De belangrijkste oorzaken van dit positieve resultaat zijn dezelfde als die welke voor de verbetering op kwartaalbasis zijn genoemd:

 • 60% stijging van de omzet tot €2.962K (vs €1.854K, PY).
 • 2% daling van de netto operationele kosten. Dit is opmerkelijk gezien de inflatiedruk en de stijging van de omzet met 60%.
 • Hogere geactiveerde ontwikkelingskosten +€119K (+31%) door voortdurende investeringen in nieuwe producten en uitbreiding van het dekkingsgebied van bestaande producten.

ORGANISATIE

Zoals in het afgelopen kwartaal al werd opgemerkt, heeft GeoJunxion de certificering op niveau 2 voor Sociaal Ondernemerschap behaald: het Prestatieladder Socialer Ondernemen. Uit deze onafhankelijke beoordeling bleek dat GeoJunxion hoogwaardige werkgelegenheid biedt aan mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt en samenwerkt met gelijkgestemde organisaties. Met deze certificering levert GeoJunxion op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemerschap.

In het derde kwartaal bevestigde GeoJunxion zijn aandacht onderwerpen met maatschappelijke impact, door de Nederlandse Hartstichting te steunen in haar programma om het doel “een gezond hart voor iedereen” te bereiken. GeoJunxion geeft om haar medewerkers, hun gezondheid en arbeidsomstandigheden en moedigt hen allen aan een gezonde levenstijl na te streven.

FINANCIËLE POSITIE

GeoJunxion heeft grote vooruitgang geboekt in het omvormen van zijn bedrijf van een leverancier van digitale kaarten naar een aanbieder van hoogwaardige locatie-inhoud en locatie-informatiediensten met op abonnementen gebaseerde, terugkerende “data-as-a-service”-inkomstenmodellen. De resultaten over de eerste negen maanden van boekjaar 2022-23, met groeiende inkomsten en een nettowinst over deze periode, zijn het bewijs van deze vooruitgang. Op basis van onze huidige vooruitzichten wordt geschat dat de beschikbare cash voldoende is om onze operationele behoeften voor ten minste de komende 12 maanden te dekken.

BENOEMING EXTERNE AUDITOR

De afgelopen maanden hebben wij uitgebreide gesprekken gevoerd met accountantskantoren met een OOB/PIE-vergunning. Ondanks verbeterde financiële resultaten, positieve kasstromen, verbeterde governance en interne controleprocessen was geen van de gecontacteerde accountantskantoren bereid een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van de controlewerkzaamheden. De voornaamste redenen die door de accountantskantoren werden opgegeven zijn het gebrek aan interne personeelscapaciteit om het werk uit te voeren en de beperkte omvang van de onderneming en haar marktkapitalisatie.

Na het verstrijken van de door Euronext Amsterdam gegeven termijn van 24 maanden, ontvingen wij op 13 april 2023 een brief van Euronext waarin werd bevestigd dat de onderneming nog steeds niet aan de eisen voldeed en dat zij voornemens waren de notering te schrappen. Wij hebbn formeel bezwaar gemaakt tegen deze beslissing van Euronext. Tegelijkertijd blijven wij werken aan alternatieve oplossingen en onderzoeken wij verschillende mogelijkheden, met de bedoeling een solide toekomst voor het bedrijf veilig te stellen, in het belang van alle betrokken belanghebbenden.

RISCO MANAGEMENT

Risicobeheer is een integrale managementtaak. Onze procedures voor risicobeheer en -controle houden rekening met de omvang van de onderneming en de aard van de activiteiten om de belangrijkste risico’s waaraan de onderneming is blootgesteld, vast te stellen. De vastgestelde risico’s worden periodiek besproken en waar mogelijk beperkt of volledig opgelost. Een dergelijk systeem kan geen absolute zekerheid bieden dat de doelstellingen zullen worden verwezenlijkt. Evenmin kan het garanderen dat mogelijke gevallen van materiële fouten, schade, fraude of overtredingen van wettelijke voorschriften worden voorkomen.

In het Jaarverslag 2021-22; zoals gepubliceerd op 27 oktober 2022, worden de primaire strategische, operationele en financiële risico’s beschreven. De in het jaarverslag beschreven risico’s en onzekerheden zijn relevant en worden geacht in dit verslag door middel van verwijzing te zijn opgenomen en herhaald. Er zijn geen gevallen van materiële schade, fraude of wetsovertredingen ontdekt sinds de publicatie van de jaarrekening.

Onze mensen zijn onze belangrijkste activa en wij doen ons uiterste best om hen betrokken, veilig en gezond te houden.

VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend, het verkorte derde kwartaal en de eerste negen maanden (juli – maart) 2022-’23 interim geconsolideerde financiële overzichten, opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse financiële rapportage”, een getrouwe weergave zijn van de activa, passiva, financiële positie, winst en kasstroom van GeoJunxion NV en haar dochteronderneming zoals vermeld in de geconsolideerde financiële overzichten, en dat het verslag van de Raad van Bestuur, zoals opgenomen in deze interim financiële overzichten, een getrouwe weergave is van de informatie vereist met betrekking tot punt 5.25d sub 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht: 25d sub 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.

GROEPSSTRUCTUUR

De GeoJunxion groep bestaat uit 2 entiteiten: GeoJunxion N.V., (de holding, genoteerd aan Euronext Amsterdam) en haar 100% operationele dochter GeoJunxion B.V.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN / BELANGRIJKE MEDEDELING

Dit document bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken met betrekking tot de financiële positie en resultaten van GeoJunxion. We hebben deze toekomstgerichte uitspraken gebaseerd op onze huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen. Dit omvat assumpties met betrekking tot onze huidige en toekomstige bedrijfsstrategie, activiteiten en omgevingsfactoren waarin we in de toekomst zullen opereren. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen, en u mag er hierop niet overmatig vertrouwen.

Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren buiten de invloedssfeer van het bedrijf, of zijn moeilijk nauwkeurig in te schatten, zoals timing van het plaatsen van bestellingen van onze klanten, wisselkoers- en renteschommelingen, veranderingen in belastingtarieven, veranderingen in regelgeving en wetgeving, de snelheid van technologische verandering, het concurrentielandschap, politieke ontwikkelingen in de landen waarin het bedrijf actief is en het risico van een daling van de economische groei.

De hierin opgenomen toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan. Na publicatie nemen we geen enkele verplichting op ons om deze informatie of toekomstgerichte verklaringen bij te werken naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit document, behalve indien wettelijk vereist.

Capelle aan den IJssel, 4 may 2023,

Ivo Vleeschouwers – CEO / CFO

Francesco Altamura – CBO

Attachment: GeoJunxion Financial and Business Update Q3 and 9 months FY 2022/23 (FULL PDF)

Dit is een openbare aankondiging van GeoJunxion N.V., ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in GeoJunxion N.V.

—END—  

About GeoJunxion  

GeoJunxion is the crossroads where fundamental, location-aware content connects with superior, customised intelligence and highly focused innovations to empower exceptional experiences. With an emphasis on safety and sustainability, we are constantly expanding our portfolio to meet the demands of a diverse and fast-evolving market. Building on decades of experience in mapping, the company focuses on high value, dynamic content and building environmentally conscious applications, which enrich safety in everyday life. With location-aware content at our core, we know where our strengths lie and have the know-how and technology needed to offer unrivalled, intelligent products and services.

GeoJunxion NV is listed on the regulated market of Euronext Amsterdam, under the symbol GOJXN.AS

 

GeoJunxion Press Contact  

Tel: +31 (0)10 885 1200 

Email: info@geojunxion.com   

Dit is een openbare aankondiging van GeoJunxion N.V., ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in GeoJunxion N.V.